Matkailualan verkkosivustot valvontaiskuin kuluttajalainsäädännön mukaisiksi

Lomalle_1EU-maiden kuluttajaviranomaiset ottivat yhteistyössä Euroopan komission kanssa matkailusivustot tehosyyniin. Tulos oli yllättävä: kaiken kaikkiaan 552 tarkastetusta sivustosta 382 ei ollut EU:n kuluttajalainsäädännön mukaisia. Valvontaviranomaiset tarkastivat sivustoja kesästä 2013 lähtien. Viranomaisten ponnekkaiden toimien seurauksena nyt 62 prosenttia tarkastetuista verkkosivustoista kohtelee kuluttajia lainsäädännön mukaisesti.

 Tehoisku on EU:n laajuinen verkkosivustojen tarkastus, jonka avulla pyritään havaitsemaan kuluttajansuojalainsäädännön rikkomukset ja takaamaan lainsäädännön täytäntöönpano. EU-maiden viranomaiset aikovat jatkossakin varmistaa, että kuluttajien oikeuksia kunnioitetaan, joten loput 38 prosenttia voivat varautua siihen, että myös niihin puututaan.

”Joka kolmas internetin käyttäjä EU:n alueella varaa matkansa ja majoituksen internetistä”, kertoo kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari Neven Mimica.

”Heidän on voitava luottaa siihen, että varausten tekeminen verkossa on turvallista ja luotettavaa".

”Yhteensä 552 tarkastetusta matkailualan verkkosivustosta 62 prosenttia on nyt EU:n kuluttajalainsäädännön mukaisia jäsenmaiden ja komission yhteisten ponnistelujen ansiosta. Komissio jatkaa tätä työtä nykyisiä rakenteita hyödyntämällä niin kauan, että kuluttajien oikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti”, komissaari sanoo.

Suomessa tarkistettiin 10 verkkosivustoa joissa kaikissa havaittiin vaatimustenvastaisuuksia. Sivustot olivat puutteellisia edelleen huhtikuun alussa ja niihin tullaan kohdistamaan jatkotoimia. Valvontaiskun toimien jälkeen 100%:een vaatimustenmukaisuuteen on päästy Bulgariassa, Unkarissa, Norjassa ja Romaniassa.

EU-maiden kuluttajat ostavat lentolippunsa ja varaavat hotellin yhä useammin netistä. Vuonna 2012 eurooppalaisista internetyhteyden omistavista kuluttajista 32 prosenttia varasi lentoliput tai hotellin verkosta, ja määrän odotetaan edelleen kasvavan. Vuonna 2013 Euroopan kuluttajakeskukset- vastaanottivat 5 950 lentoliikenteeseen liittyvää valitusta, ja hotelleihin ja ravintoloihin kohdistuvat valitukset olivat niiden kymmenen alan joukossa, joista tehdään eniten valituksia. 

Lentolippujen ostaminen ja hotellin varaaminen verkosta on vaivatonta, ja valikoima on laaja. Euroopan komissio muistuttaa, että kuluttajien kannattaa pysyä valppaina, ottaa asioista selvää ja vaatia, että heidän oikeuksiaan kunnioitetaan.


Tehoiskujen vaikutukset

Komission koordinoimien ja EU:n jäsenmaiden valvontaviranomaisten toteuttamien verkkosivustojen tarkastusten, ”tehoiskujen”, tarkoituksena on paljastaa kuluttajalainsäädännön rikkomukset ja sen jälkeen varmistaa, että lainsäädäntö pannaan täytäntöön. Kesällä 2013 tehdyssä tehoiskussa EU-maiden viranomaiset tarkastivat lentolippuja ja hotellimajoitusta myyviä verkkosivustoja. Mukana oli sekä myyjien sivustoja että erilaisia välityssivustoja ja tarkistettuja verkkosivustoja oli yhteensä 552.

Tarkastuksessa kävi ilmi, että yhteensä 382 verkkosivustoa ei ollut EU:n kuluttajalainsäädännön mukaisia. Vain 31 prosenttia sivustoista oli sääntöjen mukaisia. EU-maiden viranomaiset kehottivat säännösten vastaisia verkkosivustoja ylläpitäviä yrityksiä muuttamaan sivustojaan vastaamaan EU:n kuluttajalainsäädäntöä. Jos yritys sijaitsi jossakin toisessa EU-maassa, viranomaiset ottivat kyseiseen maahan yhteyttä ja pyysivät apua asian korjaamisessa.

Tähän mennessä 173 verkkosivustoa on muutettu lainsäädännön mukaisiksi. Tämä nostaa EU:n kuluttajalainsäädännön mukaisten verkkosivustojen osuuden 62 prosenttiin tarkastetuista sivustoista. 209 verkkosivuston suhteen on ryhdytty erilaisiin menettelyihin. Lukuun sisältyy 52 sivustoa, jotka on luvattu korjata.

Niiden 209 sivuston suhteen, jotka eivät edelleenkään ole vaatimusten mukaisia, jatketaan kansallisia hallinnollisia tai oikeudellisia menettelyjä. Lisäksi eräitä matkailualan käytäntöjä tarkastellaan parhaillaan lähemmin, jotta kuluttajilla olisi käytettävissään kaikki tietoisten valintojen tekemiseen tarvittavat tiedot.


Lisämaksut ja kokonaishinta puuttuvat

Verkkosivustoilta tarkastettiin, olivatko tiedot palveluiden olennaisista ominaisuuksista helposti saatavilla, oliko hinta ilmoitettu jo varauksen alkuvaiheessa ja oliko siinä mukana valinnaiset lisämaksut. Samoin selvitettiin, annettiinko sivustoilla sähköpostiosoitteet, joihin voi osoittaa kysymyksiä ja valituksia, ja olivatko sivustoilla esitetyt sopimusehdot näkyvillä ennen ostotapahtumaa ja oliko ne kirjoitettu selvällä ja helposti ymmärrettävällä kielellä. Monilla sivustoilla oli useampi epäilty rikkomus.

Keskeisinä ongelmina olivat mm. valituksen tekemistä koskevien selvien ohjeiden puuttuminen. Yhteensä 157 verkkosivustolla (28 prosenttia) ei ollut näitä tietoja.

Valinnaiset lisämaksut, kuten matkatavaroista, vakuutuksesta tai siitä, että koneeseen pääsee ensimmäisten matkustajien joukossa, perittävät lisämaksut eivät ole sellaisia, että ne pitää valita itse. Tämä ongelma esiintyi 133 sivustolla (24 prosenttia).

Palvelun kokonaishintaa ei ole ilmoitettu etukäteen yhdessä varausta koskevien tärkeimpien tietojen kanssa. 112 verkkosivustolla (20 prosenttia) ei ollut ilmoitettu tätä tietoa.

Lue myös: