Miehittämättömät ilma-alukset mukaan kotimaisiin etsintä- ja pelastustehtäviin

Draganflyer_X4ES_1Miehittämättömät ilma-alukset tekevät tuloaan vapaaehtoisen pelastuspalvelun SAR (Search and Rescue) -toiminnan piiriin. RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) -laitteiden käyttö monipuolistuu jatkuvasti ja SAR-toiminta on yksi kameralla varustettujen miehittämättömien ilma-alusten uusi aluevaltaus.

Hanketta koordinoi kotimainen miehittämättömien ilma-alusten teollisuuden ja palvelujen alalla toimivien yritysten yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistävä RPAS Finland ry.

Tammikuussa 2015 toimintansa aloittaneella RPAS Finland ry:llä on nykyisin 17 jäsentä ja se edustaa Suomea RPAS-toiminnan osalta mm. EU komission, EASA:n ja ICAO:n suuntaan.

Yhdistyksen syksyisen vuosikouksen suunnitellun sääntömuutoksen jälkeen mukaan tullaan hyväksymään myös henkilöjäseniä, jotka voisivat osallistua vapaaehtoisen pelastuspalvelun SAR-toimintaan.

Sunniteltu muutos johtaa myös RPAS Finlandin liittymiseen Suomen Lentopelastus-seura SLPS:n jäseneksi. Se on valtakunnallinen, viranomaisten avuksi luotu vapaaehtoisen etsintä- ja valvontalentotoiminnan kattojärjestö.

Jäsenyyden myötä RPAS Finlandin etsintä- ja pelastustoimiin osallistuvat henkilöjäsenet pääsisivät SLPS:n ja poliisihallituksen sopimusten piiriin. Toiminta pyritään saamaan valtion ilmailun piiriin, jolloin valtiokonttori vastaisi mahdollisista SAR-toiminnassa tapahtuneista laite- ja oheisvahingoista.

SLPS:n päätehtävänä on kouluttaa ja koordinoida vapaaehtoisia viranomaistoimia tukevaan etsintä- ja palolentotoimintaan mm. henkilöetsintä, palovalvonta ja metsäpalonsammuttamiseen liittyvät johtolennot.

Vapaaehtoiset henkilöjäsenet voivat muutosten jälkeen osallistua vapepa:n etsintä- ja pelastustehtäviin. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on 51 järjestön muodostama vapaaehtoisten auttajien verkosto. Vuonna 2015 vapepan tehtävistä suurin osa eli noin 220 liittyi etsintätehtäviin.

RPAS Finland valmistelee parhaillaan vaatimuksia lennättäjien ja laitteiden osalle ja ne tullaan julkistamaan syksyllä 2016.