Neste ja Alaska Airlines yhteistyöhön uusiutuvien polttoaineiden käytöönotossa

alaska_airlines_B737_900_nesteYhdysvaltalainen lentoyhtiö Alaska Airlines yrittää jatkuvasti lentää vastuullisemmin ja käyttää enemmän uusiutuvista raaka-aineista tuotettuja lentopolttoaineita. Nyt yhtiö on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen Nesteen kanssa. Suomalaisyrityksen uusiutuvaan Neste MY -tuoteperheeseen kuuluu myös korvaaja Jet A1 -kerosiinille.

Sopimuksen myötä Neste ja Alaska Airlines tekevät tiivistä yhteistyötä suunnitellakseen, luodakseen ja ottaakseen käyttöön ratkaisuja, jotka luovat pohjan uusiutuvien polttoaineiden laajemmalle käytölle lentoliikenteessä. Lisäksi Alaska Airlines pyrkii parantamaan polttoainetehokkuutta ja ottamaan käyttöön innovatiivista lentoteknologiaa.

Tällä hetkellä ainoa varteenotettava vaihtoehto kaupallisilla lennoilla käytettävälle fossiiliselle lentopetroolille on vastuullisesti tuotettu, uusiutuva lentopolttoaine, jonka lentoyhtiöt voivat ottaa vaivatta käyttöön ilman investointeja uusiin moottoreihin.

Uusiutuvan Neste MY -lentopolttoaineen teknologia on todettu toimivaksi tuhansilla kaupallisilla lennoilla. Sen tuotantoteknologia tunnettiin aiemmin nimellä NExBTL (lue lisää linkeistä jutun lopussa).

"Uusiutuvien lentopolttoaineiden ottaminen käyttöön lentoliikenteessä edellyttää varsinaisen Jet A1 -korvaajan markkinoilletuonnin lisäksi omaa logistiikkaseurantaa jakelulle ja käytölle, koska polttoainemolekyylejä ei ole korvamerkitty lähteen mukaan", kertoo Nesteen Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen johtaja Kaisa Hietala Lentoposti.fi:lle.

"Toistaiseksi uusiutuva Neste MY -lentopolttoaine on vielä 3 - 4 kertaa kalliimpaa kuin perinteinen lentokerosiini. Kyseessä on kuitenkin vasta pilottituotanto ja hinta laskee kun päästään teolliseen mittakaavaan. Raaka-aineet ovat tosin vastaisuudessakin kalliimpia kuin fossiilisessa vaihtoehdossa", Hietala kertoo.

NExBTL_refinery_nesteoilNesteen ja Alaska Airlinesin yhteistyö on tarkoitus viedä käytännön tasolle ensi vuonna. Tässä yhteydessä selvitetään myös sitä, miten paljon lentomatkustajat arvostavat päästöttömyyttä.

Alaska Airlines oli johtava yhdysvaltalainen lentoyhtiö Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä vuonna 2017. Yhtiön mukaan siirtyminen uusiutuviin lentopolttoaineisiin vähentää kasvihuonekaasu- ja turbiinipäästöjä ja tuo mahdollisesti myös muita toimintoihin sekä suorituskykyyn liittyviä etuja.

Alaska Airlines ja Neste ovat samaa mieltä siitä, että tiivis yhteistyö yhteistyökumppaneiden ja alan muiden toimijoiden kesken auttaa ohjaamaan ilmailun tarvitsemaa muutosta oikean suuntaan.

”Olemme molemmat edelläkävijöitä uusiutuvien polttoaineiden saralla: Neste niiden tuottajana ja Alaska Airlines niiden testaajana kaupallisilla lennoilla. Yhdessä löydämme parhaat ratkaisut, joilla varmistamme, että Alaska Airlinesin tavoite lentää vastuullisemmin toteutuu”, vakuuttaa Kaisa Hietala.

”Me Alaska Airlinesilla teemme työtä arvojemme eteen, ja kunnioitamme niitä kauniita paikkoja ja yhteisöjä, joihin me lennämme”, kuvailee Alaska Airlinesin vastuullisuusjohtaja Kirk Myers.

Alaska Airlines kamppailee muiden lentoyhtiöiden kanssa ilmastonmuutosta vastaan tavoittelemalla lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Ilmailuala aikoo kunnianhimoisesti vähentää lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä siten, että vuodesta 2020 alkaen kasvu on hiilineutraalia.

Vuoteen 2050 mennessä lentoliikenteen hiilidioksidin nettopäästöjä on määrä vähentää 50 prosenttia vuoden 2005 tasoon verrattuna.

Lisäksi Alaska Airlines pyrkii kestävän kehityksen ohjelmansa mukaisesti tehostamaan toimintaansa ympäristön suojelemiseksi. Toimintaa voidaan tehostaa esimerkiksi lentokoneiden suunnittelulla, optimoimalla lähestymisreittejä polttoaineen kulutuksen vähentämiseksi, lisäämällä kierrätystä koneiden sisällä ja vähentämällä paperin kulutusta. T.T.

Lue myös aiempia Lentoposti.fi -juttuja aiheesta: