Neste Oil ja Lufthansa tyytyväisiä uusiutuvan lentopolttoaineen testituloksiin

biopolttoaineNeste Oil ja Lufthansa ovat testanneet Neste Oilin uusiutuvaa NExBTL-lentopolttoainetta yhteensä 1 187 lennolla Frankfurtin ja Hampurin välillä viime vuonna sekä yhdellä mannertenvälisellä lennolla Frankfurtin ja Washington DC:n välillä tänä vuonna. Käytön aikana tutkittiin järjestelmällisesti muun muassa polttoaineen laatua, lentokoneen suoritusta sekä polttoaineen varastosäilyvyyttä. Testin lopulliset tulokset ovat nyt valmistuneet.

Mittavien testien keskeinen johtopäätös on, että lentokoneet moottoreineen toimivat koko testin ajan erinomaisesti. Lentokoneen polttokammiot, turbiinit ja polttoainejärjestelmän osat olivat testin aikana ja sen jälkeen erinomaisessa kunnossa. Polttoainesäiliöissä ei havaittu mitään merkkejä pilaantumisesta tai korroosiosta, eikä pidempiaikainen säilyttäminen vaikuttanut polttoaineen laatuun. Käytettäessä NExBTL-lentopolttoainetta polttoaineen kulutus oli 1 % alhaisempi kuin fossiilisella lentopolttoaineella, mikä johtuu uusiutuvan lentopolttoaineen korkeammasta energiasisällöstä. Mittavissa analyyseissa ei tullut esiin laatu- tai muita poikkeamia.

Testin aikana tarkkailtiin sekä moottorin kuntoa että lentokoneen suoritusta. Tarkkailuun osallistuivat niin lentäjät, lentokoneen matkustamohenkilökunta kuin huollosta vastaavat henkilöt.

"Olemme ensimmäisinä maailmassa käyttäneet pitkäkestoisesti Neste Oilin uusiutuvaa lentopolttoainetta kaupallisilla lennoilla. Uusiutuvalla NExBTL-lentopolttoaineella lennetyt yli 1 000 lentoa osoittavat, että polttoaine on valmis käytettäväksi päivittäisillä lennoilla. Lufthansa odottaakin pääsevänsä jatkamaan tiivistä yhteistyötä Neste Oilin kanssa myös jatkossa", sanoo Joachim Buse, Lufthansan biopolttoaineista vastaava johtaja.

 "Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen yhteistyöhanke. Uusiutuva lentopolttoaine on hieno esimerkki ratkaisuista, jotka vastaavat asiakkaittemme tulevaisuuden tarpeisiin ja joita voimme tarjota heille jo tänään. Olemme tietenkin erittäin tyytyväisiä myös testituloksiin, jotka osoittavat, että NExBTL-lentopolttoaineen laatu on huippuluokkaa. Teemme jatkossakin tiivistä yhteistyötä Lufthansan ja muiden sidosryhmiemme kanssa lentopolttoaineen kaupallistamiseksi, sillä uskomme tuotteen tarjoavan meille mielenkiintoisia liiketoimintamahdollisuuksia tulevaisuudessa", sanoo Matti Lehmus, Neste Oilin Öljy- ja Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja.