Lufthansa mukaan P2X-hankkeeseen - synteettiset lentopolttoaineet tekevät tuloaan markkinoille

P2L2Lufthansa-konserni investoi synteettisen polttoaineen valmistukseen Saksan Emslandissa, jossa sijaitsee maailman ensimmäinen ns. power-to-x-teknologiaa (P2X) hyödyntävä lentokerosiinin tuotantolaitos. Lufthansa on lisäksi sitoutunut ostamaan valmistusprosessissa syntyvää lopputuotetta vuosittain vähintään viiden vuoden ajan. P2X-ratkaisuja pidetään yhtenä päästöttömän ilmailun avainteknologiana.

Uudenlaisia päästöjä vähentäviä lentopolttoaineita on ollut tarjolla jo pidempään ja niitä on valmistettu erilaisista biomassoista, kuten jätteistä, kasveista ja käytetyistä ruokaöljyistä. Nyt myös P2X-hankkeet ovat siirtymässä koeputkista tuotantoon ja aiempien biopolttoaineiden lisäksi myös synteettistä kerosiinia tulee tarjolle lentokoneisiin.

Kiinnostus on kovaa ja maailman ensimmäinen teollinen tuotantolaitos, joka valmistaa hiilidioksineutraalilla sähköllä tuotettua synteettistä raakaöljyä on avattu Werltessä Saksan Emslandin piirikunnassa. Ympäristöjärjestö Atmosfair gGMbH:n tytäryhtiön Solarbelt gGmbH:n omistama tuotantolaitos valmistaa P2L eli power-to-liquid -menetelmällä raaka-aineita synteettistä lentokerosiinin jalostusta varten uusiutuvalla sähköllä, joka tuotetaan tuuli- ja aurinkovoimalla.

P2L_1Laitos tuottaa synteettistä kaasua ilmasta kerättävästä hiilidioksista ja elektrolyysillä valmistetusta vedystä käänteisen vesikaasureaktion avulla, josta valmistetaan synteettistä raakaöljyä katalyyttisellä kemiallisella Fischer–Tropsch-menetelmällä.

Synteettinen raakaöljy siirretään jalostamoon, jossa tuotantoprosessin jälkeen saadaan synteettistä JET A1 -lentokerosiinia, joka on ASTM-standardin (American Society for Testing and Materials) mukaista ja sopii kaupallisen lentoliikenteen käyttöön. Koko prosessi on valmistajan mukaan hiilidioksidineutraalia.

Pienet valmistusmäärät eivät kuitenkaan vielä mahdollista synteettisen lentokerosiinin tuottamista erikseen vaan synteettinen raakaöljy yhteisjalostetaan fossiilisen raakaöljyn kanssa. Tämän takia pelkkää synteettistä Jet A1 -lentokerosiinia ei voida myydä asiakkaille. Kannattava tuotanto tarvitsisi merkittävästi enemmän synteettistä raakaöljyä.

Atmosfairin mukaan lähes koko tuotantolaitoksen kapasiteetti on jo myyty tai varattu. Uuden tuotantolaitoksen vuosikapasiteetti on 350 tonnia ja se tulee osaltaan Saksan lentoyhtiöiden päästövähennyksiä. Ensimmäisten tuotantoerien odotetaan valmistuvan vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Lufthansa-konserni teki merkittävän sitoutumisen tähän synteettisen kerosiinin P2X-tuotantoon Saksassa ja on yksi ensimmäisiä asiakkaita, jotka ostavat uusiutuvalla sähköllä valmistettua synteettistä lentokerosiinia.

Lufthansa on sitoutunut ostamaan seuraavan vähintään viiden vuoden aikana vähintään 25 000 synteettistä polttoainetta. Konsernin ostaman synteettisen kerosiinin ensimmäiset käyttäjät ovat mm. Lufthansa Cargo ja Kuehne+Nagel.

Lufthansan vuosittainen synteettisen kerosiinin ostomäärä on hyvin pieni verrattuna konsernin lentokoneiden vuosittaiseen polttoainetarpeeseen. 25 000 litraa synteettistä lentopolttoainetta tarkoittaisi noin 19 000 kg:n polttoainemäärää. Matkustajakoneen moottori kuluttaa polttoainetta noin 2000 kg tunnissa. Kyseessä on kuitenkin merkittävä avaus uudenlaisen lentokerosiinin avulla tehtäviin päästövähennyksiin.

Myös Finnair on mukana Suomessa käynnissä olevassa synteettisten polttoaineiden pilottilaitoksen toteutettavuustutkimuksessa. Maailman ensimmäisen matkustajalennon synteettisellä lentopolttoaineella toteutti KLM alkuvuodesta 2021. Myös tuolloin käytetty synteettinen lentopolttoaine oli tuotettu uusiutuvalla aurinko- ja tuulienergialla hiilidioksidin ja veden avulla.

Lue myös: