Nesteen Singaporen laajennus käyttöön - SAF-lentopolttoaineen toimitusketju Changin lentoasemalle

Neste_biofuel_tankkiautoNeste juhlistaa Singaporen laajennuksen avajaisia. Laajennus kaksinkertaistaa Nesteen tuotantokapasiteetin Singaporessa ja nostaa jalostamon vuotuisen kokonaiskapasiteetin 2,6 miljoonaan tonniin tarjoten mahdollisuuden tuottaa jopa miljoona tonnia uusiutuvaa lentopolttoainetta. Neste perustaakin integroidun uusiutuvan lentopolttoaineen (SAF, Sustainable Aviation Fuel) toimitusketjun Singaporen Changin lentoasemalle

Singaporen laajennus on ollut 1,6 miljardin euron laajennusprojekti ja laajennusosan käynnistys on saatu onnistuneesti päätökseen huhtikuun puolivälin jälkeen. Laajennus vahvistaa Nesteen asemaa maailman johtavana uusiutuvan lentopolttoaineen tuottajana. Tuotantokapasiteetin ohella kasvatettiin myös raaka-aineiden esikäsittelykapasiteettia, joka lisää Nesteen kykyä käsitellä haastavampia jäte- ja tähderaaka-aineita.

”Juhlimme tänään Singaporen jalostamon laajennuksen avajaisia asiakkaidemme, kumppaneidemme ja työntekijöidemme kanssa. Tämä on jälleen yksi merkittävä virstanpylväs uusiutuvien liiketoimintojen kasvustrategiassamme. Jalostamolaajennuksen valmistuminen on merkittävä saavutus, kun otetaan huomioon hankkeen monimutkaisuus ja se, että laajennustyö toteutettiin pandemian aikana. Haluan ilmaista vilpittömät ja lämpimät kiitokseni kaikille yhteistyökumppaneillemme ja työntekijöillemme, jotka ovat olleet mukana tässä projektissa”, sanoi Nesteen toimitusjohtaja Matti Lehmus.

”Singaporessa on maailmanluokan logistiikkayhteydet, joiden ansiosta voidaan tehokkaasti kuljettaa uusiutuvat raaka-aineet jalostamolle ja lopputuotteet maailmalle. Lisäksi Singaporen maailmanlaajuisesti tunnustettu koulutus tukee tulevaisuuden kykyjen löytämistä niin tuotanto- kuin kaupalliseenkin toimintaamme sekä vahvistamaan tutkimus- ja kehitystyötämme Singaporen innovaatiokeskuksessamme, jonka avajaisia juhlimme hiljattain kuluvan vuoden helmikuussa”, Lehmus jatkaa.

Neste on sitoutunut tukemaan maailman ilmailualaa saavuttamaan nollapäästöt vuoteen 2050 mennessä. Neste auttaa samalla myös Singaporea saavuttamaan kunnianhimoiset päästövähennystavoitteensa osana Green Plan 2030 -ohjelmaa sekä Sustainable Air Hub Blueprint -suunnitelmaa, jonka on määrä valmistua myöhemmin vuonna 2023.

”Singapore on ilmailun johtava keskus Aasian ja Tyynenmeren alueella. Sen lisäksi, että Singapore on Nesteen uusiutuvan lentopolttoaineen tuotannon maailmanlaajuinen keskus, olemme perustaneet Singaporen Changin lentoasemalle integroidun uusiutuvan lentopolttoaineen toimitusketjun. Näin tuotteemme on yhä useampien alueellisten ja kansainvälisten lentoyhtiöiden saatavilla. Uusiutuva lentopolttoaine valmistetaan Singaporen Tuasin alueella sijaitsevassa jalostamossamme. Tämän jälkeen se sekoitetaan perinteiseen fossiiliseen lentopolttoaineeseen, sertifioidaan täyttämään lentopolttoaineille asetetut vaatimukset Singaporen sekoitusterminaalissa ja lopulta toimitetaan asiakkaille Changin lentoasemalla”, sanoi Nesteen Renewable Aviation -liiketoimintayksikön väliaikainen johtaja Sami Jauhiainen.

Jotta Neste voi tarjota sekoitettua uusiutuvaa Neste MY -lentopolttoainetta suoraan lentoyhtiöille Singaporen Changin lentoasemalla, yhtiö on sopinut ostavansa vähemmistöosakkuuden Changi Airport Fuel Hydrant Installation Company Pte Ltd:sta (CAFHI), joka on lentoaseman polttoainevarastointiin ja infrastruktuuriin keskittyvä yhteisyritys. Kaupan toteutuminen edellyttää tavanomaisten kaupan ehtojen täyttymistä.

Uusiutuva lentopolttoaine on laajalti tunnustettu keskeiseksi ratkaisuksi ilmailualan kunnianhimoisten päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa. Neste haluaa tukea ilmailuasiakkaitaan maailmanlaajuisesti heidän päästövähennystavoitteidensa saavuttamisessa uusiutuvan lentopolttoaineen avulla.

Tämän vuoksi Neste kehittää myös globaalia lentoasemaverkostoa, jonka kautta se voi toimittaa uusiutuvaa lentopolttoainetta suoraan lentokoneisiin.

Singaporen Changin lentokenttä laajentaa tätä verkostoa, johon kuuluu myös San Franciscon lentoasema (SFO), Los Angelesin lentoasema (LAX), Amsterdamin lentoasema (AMS) ja Helsinki-Vantaan lentoasema (HEL). Neste toimittaa uusiutuvaa lentopolttoainetta myös polttoaineita markkinoiville yrityksille laajentaen näin sen saatavuutta myös oman lentoasemaverkostonsa ulkopuolella.

Nesteen uusiutuvalla lentopolttoaineella voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosentilla tuotteen elinkaaren ajalta laskettuna fossiiliseen lentopolttoaineeseen verrattuna.

Vaikka SAF-lentopolttoaine vähentää päästöjä elinkaarensa aikana jopa 80 prosenttia niin poltettaessa lentokoneen moottoreissa SAF-polttoaineen CO2-päästöt ovat samalla tasolla kuin fossiilisella lentopolttoaineella. Uusiutuvasta lentopolttoaineesta vapautuu saatujen tuloksien mukaan kuitenkin vähemmän hiukkasia kuin perinteisestä kerosiinista kaikissa moottorin toimintaolosuhteissa. Tämä viittaa mahdollisuuteen parantaa ilmanlaatua lentoasemien ympäristössä ja pienentää ilmastovaikutuksia.

Lisäksi uusiutuvalla lentopolttoaineella on matalampi tiheys, mutta korkeampi energiapitoisuus yhtä polttoainekilogrammaa kohti verrattuna fossiiliseen kerosiiniin. Tämä parantaa lentokoneen polttoainetehokkuutta, sillä polttoainetta kuluu vähemmän ja polttoainemassa on pienempi.

Nesteen kyky tuottaa uusiutuvaa lentopolttoainetta kasvaa tämän vuoden loppuun mennessä 1,5 miljoonaan tonniin vuosittain Rotterdamin jalostamon muutostöiden päätyttyä, ja 2,2 miljoonaan tonniin, kun Rotterdamin jalostamon laajennus valmistuu vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla.

Ilmailuala tarvitsee käyttöönsä 500 miljoonaa tonnia uusiutuvaa lentopolttoainetta vuosittain vuoteen 2050 mennessä, jonka myötä olisi saavutettavissa merkittävät päästövähennykset.