Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Finnairin nykyhallitukselle jatkoa

Finnair_lineupFinnair Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että Finnairin hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin seitsemän. Sen lisäksi kaikkien nykyjäsenten ehdotetaan jatkavan toimissaan.

Nimitystoimikunta ehdottaa 25. maaliskuuta 2015 pidettävälle yhtiökokoukselle, että kaikki hallituksen nykyiset jäsenet valittaisiin jatkamaan tehtävissään. Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on myös saatu suostumus tehtävään

Finnairin hallituksen jäseniä ovat Maija-Liisa Friman, Klaus W. Heinemann, Jussi Itävuori, Harri Kerminen, Gunvor Kronman, Jaana Tuominen ja Nigel Turner valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi, ja että Klaus W. Heinemann jatkaisi hallituksen puheenjohtajana.


Palkkio ehdotukset säilyvät vanhalla tasolla

Hallituksen tai valiokunnan kokouksilta maksettavaksi kokouspalkkioksi ehdotetaan 600 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiota 2 400 euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600 euroa kokoukselta.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 30 000 euroa,
varapuheenjohtaja 32 400 euro ja puheenjohtaja 61 200 euroa. Lisäksi tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajat 32 400 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.


Matkakorvaukset ja lippuedut

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuetuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeistuksen mukaan mukaan hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan olisi kalenterivuoden aikana oikeus neljään edestakaiseen tai kahdeksaan yhdensuuntaiseen Economy- tai Business-luokan lentomatkaan Finnairilla.

Lentolippujen hinta olisi nolla euroa, mutta hallituksen jäseniltä ja heidän puolisoiltaan veloitettaisiin kaikki maakohtaiset verot ja matkustajamaksut. Lentoliput olisivat hallituksen jäsenille Suomessa verotettavaa tuloa.


Nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostivat 17.10.2014 alkaen 1.9.2014 osakasluettelon mukaan suurimpien osakkeenomistajien edustajat eli osastopäällikkö Eero Heliövaara (puheenjohtaja), valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto; salkunhoitaja Robin Backman, KEVA ja johtaja Per Wennberg, Skagen-rahastot, sekä Finnairin hallituksen puheenjohtaja Klaus W. Heinemann.

Per Wennberg erosi toimikunnasta joulukuun alussa. Tämän jälkeen 1.9.2014 osakasluettelon mukaan yhtiön neljänneksi suurin osakkeenomistaja Ilmarinen nimitti toimikunnan jäseneksi 15.12.2014 alkaen toimitusjohtaja Harri Sailaksen.

Lue myös: