Patria ja RUAG yhteistyösopimukseen F/A-18 Hornetien ylläpidosta

Patria_HN_huolto_1Patria ja sveitsiläinen RUAG ovat allekirjoittaneet teollisen yhteistyösopimuksen koskien Suomen ja Sveitsin McDonnell Douglas F/A-18 Hornet -hävittäjien elinkaaren tukipalveluita. Palveluita tarjotaan myös muille Hornet-käyttäjämaille.

Suomen ja Sveitsin puolustusministeriöt ovat sopineet Hornet-hävittäjien elinkaaren tukipalvelujen tarkastelemisesta tavoitteena loppuajan käytön tehokkuus ja taloudellisuus samalla, kun useat käyttäjämaat ajavat laivastojaan vähitellen alas. Teollisuuden keskinäinen yhteistyösopimus pyrkii edistämään maiden välistä yhteistyötä sekä kokemusten ja tiedonvaihtoa kustannustehokkuuden saavuttamiseksi.

RUAG (alunperin Rüstungs Unternehmen Aktiengesellschaft) on sveitsiläinen ilmailu- ja puolustusteknologia-alan yritys. Yhtiö on tuttu Suomessa etenkin maavoimien miehittämättömista Ranger-ilma-aluksista. RUAG on valmistanut niitä israelilaisella lisenssillä.

Patria-Aviationin-johtaja-Lassi-Matikainen“Patrian ja RUAGin välinen yhteistyö luo vahvan perustan ikääntyvän Hornet-kaluston ylläpitoon ja käyttää kummankin yhtiön resurssit ja hankitun osaamisen asiakkaittensa hyväksi maksimaalisella tavalla”, sanoo Patria Aviationin liiketoimintajohtaja Lassi Matikainen.

Kaikki F/A-18 Hornet -käyttäjämaat hyötyvät solmitusta yhteistyösopimuksesta. Hyödyntämällä Patrian ja RUAGin tietotaitoa ja kokemusta yhteisissä projekteissa voimme tarjota palveluitamme asiakkaillemme kustannustehokkaasti ja edullisesti Hornetin elinkaaren loppuun saakka”, kertoo RUAG Military Aviationin liiketoimintajohtaja Heinz Scholl.

"Sopimuksella varmistetaan nykyisiä työpaikkoja Hallin toimipisteessä ja pyritään parempaan kustannustehokuuteen. Lisäksi tulevien vuosien aikana tavoitellaan muutamien miljoonien vuosittaista liikevaihdon kasvua Hornetin laitteiden huoltotyössä",  tarkentaa suunnitelmia Patria Avionin liiketoiminnan kehitysjohtaja Veli-Matti Erkkilä.

Molemmat osapuolet huoltavat Hornetin komponentteja nykyisissä toimipisteissään. Mikäli Patrialla on Hornetin sellaisen laitteen huoltokykyä, jota RUAG:lla ei ole, voi RUAG tilata huoltotyön Patrialta ja päinvastoin.

Patria_HN_huolto_2Sopimuksen mukaisia palveluita tarjotaan myös Yhdysvalloille, Kanadalle, Australialle, Espanjalle, Kuwaitille ja Malesialle. Kaikkiaan F-18 A/B/C/D malleja on käytössä maailmalla  noin 1000 koneen verran. Suomella ja Sveitsillä on käytössä yhteensä 94 Hornet-hävittäjää.

"Mahdollisten kolmansien maiden Hornetien laitteiden huoltoja tehdään myös nykyisissä Patrian toimipisteissä", kertoo Erkkilä.

Sveitsin ja Suomen Ilmavoimien tukemana on jo käynnistetty useita hankkeita teollisen yhteistyösopimuksen puitteissa. Esimerkkinä tästä on asiantuntija-apu. Huoltohenkilökuntaa on voitu lähettää tueksi, ja laitekorjauksia on tehty siellä, missä niihin on parhaat edellytykset sekä milloin niissä on voitu saavuttaa kustannussäästöjä.

Patria solmi syyskuussa 2013 merkittävän sopimuksen NH Industriesin kanssa NH-90 helikoptereiden tukipalveluiden tarjoamisesta koko Pohjolan asiakkaille.

Yhtiö tarjoaa sotilas- ja siviilihelikoptereiden elinkaaritukea ja kokoaa ruotsalaisten ja suomalaisten NH90-kuljetushelikopterit osana yhteispohjoismaista helikopterihankinta -ohjelmaa (Joint Nordic Standard Helicopter Procurement Programme).