Rajan Dornier Do 228 -valvontakone aloitti Frontex-operaatiossa Välimerellä

doriner_rajavartiolaitosRajavartiolaitoksen Dornier Do 228 -valvontakone on torstaina aloittanut toiminnan Frontexin JO EPN Indalo 2015 -operaatiossa Välimerellä Espanjan eteläpuolella. Dornierin ohella Suomesta on mukana PV-08-luokan partiovene Kreikan ja Turkin välisellä merialueella. Tavoitteena on avustaa maita, joihin kohdistuu laitonta maahantuloa.

Rajavartiolaitos on osallistunut Frontexin koordinoimiin operaatioihin jo useiden vuosien ajan lähettämällä niihin kalustoa ja rajavartiomiehiä. Suomi osallistuu lokakuun ajan Espanjan johtamaan JO (Joint Operation) EPN (European Patrols Network) Indalo -yhteisoperaatioon merivalvontalentokoneella Espanjan eteläpuoleisella merialueella.

Rajavartiolaitoksen PV-08-luokan partiovene operoi ensimmäistä kertaa Kreikan ja Turkin välisellä merialueella lokakuusta joulukuun loppuun. Samalla Rajavartiolaitos osoittaa solidaarisuutta kovimman laittoman maahantulon paineen alla oleville jäsenmaille ja pyrkii omalta osaltaan turvaamaan Schengen-alueen ulkorajojen valvonnan tason säilymisen.

Raja_Dornier_in_1Rajavartiolaitoksen Dornier Do 228 -valvontalentokoneen osallistuminen Frontexin koordinoimaan JO EPN Indalo 2015 -operaatioon alkoi torstaina 1. lokakuuta jatkuen koko kuukauden ajan. Dornierin ja sen miehistön lisäksi Rajavartiolaitos lähetti kansallisen yhteysupseerin operaation johtokeskukseen.

Rajaturvallisuusoperaation keskeisenä tavoitteena on estää Pohjois-Afrikan alueelta Espanjan eteläpuoleisen merialueen läpi Espanjan rannikolle suuntautuvaa laitonta maahantuloa. Operaatiossa suoritetaan rajavalvonnan lisäksi huumausaineiden salakuljetuksen ja ympäristövahinkojen torjuntaa

Frontex koordinoi Välimerellä ympärivuotisesti JO EPN Poseidon Sea -operaatiota. Rajavartiolaitos on lähettänyt operaatioon partioveneen miehistöineen lokakuun alkupuolelta joulukuun loppuun kestäväksi ajanjaksoksi.

Rajavartiolaitos operoi alueella myös keväällä yhteensä neljän kuukauden ajan nopealla kumiveneellä. Operaation isäntämaana toimii Kreikka ja sen tavoitteena on torjua maan kautta muualle Euroopan unionin alueelle suuntautuvaa laitonta maahantuloa.

JO EPN Poseidon Sea 2015 -operaation toiminnallinen painopiste on Turkin ja Kreikan välisellä merirajalla Egeanmerellä. Tällä hetkellä valtaosa EU:n alueelle saapuvista laittomista maahantulijoista pyrkii ylittämään Schengen-alueen ulkorajan juuri Kreikan saariston kautta.

Tämä lisää alueella toimivien alusten operatiivista painoarvoa. Operaatiota hyödynnetään myös Rajavartiolaitoksen oman merellisen toiminnan kehittämiseen merivartiostojen kotimaan painopistekauden ulkopuolella.

Lue aiempia Lentoposti.fi -juttuja aiheesta: