Rajavartiolaitoksen Dornier valvontatehtäviin Espanjaan

Raja_Dornier_ilmassa_1Rajavartiolaitoksen Dornier-valvontalentokone toimii miehistöineen 12. kesäkuuta - 12. heinäkuuta rajavalvontatehtävissä Välimerellä Espanjan etelärannikolla. Euroopan rajaturvallisuusvirasto Frontexin koordinoimaan Indalo-yhteisoperaatioon osallistuvan valvontalentokoneen tehtävänä on olla osaltaan tehostamassa alueen merirajojen valvontaa.

Frontexin järjestämän yhteisoperaation keskeisenä tavoitteena on estää Pohjois-Afrikan alueelta, Espanjan eteläpuoleisen merialueen läpi suuntautuvaa laitonta maahantuloa Espanjan rannikolle.

Rajavartiolaitoksen valvontalentokoneen osallistuminen kyseiseen operaatioon on Frontexin vuosisuunnitelman mukainen. Operaatioon osallistumisesta aiheutuneista kustannuksista vastaa Frontex. Rajavartiolaitoksen valvontalentokone on osallistunut vastaavanlaiseen operaatioon edellisen kerran vuonna 2011.