Saab hakee lisää osaavia työntekijöitä Suomeen – HX-hankkeen voitto toisi merkittävää lisäpanostusta

Saab_modelsTuotekehitykseen ja laajoihin järjestelmäintegraatioihin panostava Saab kasvattaa läsnäoloaan Suomessa. Kasvua haetaan riippumatta käynnissä olevan hävittäjähankkeen lopputuloksesta. Lähivuosina Saab palkkaa Suomeen 30-50 uutta työntekijää erityisesti datalinkkejä, virtuaalitodellisuutta ja lisättyä todellisuutta kehittävien hankkeiden pariin. Ilmavoimien HX-hankkeen päättyessä Saabin tarjoukseen maalailee ruotsalaisvalmistaja myös merkittäviä lisäinvestointeja Suomeen jo suunnitellun teollisen yhteistyön lisäksi.

Saab aloitti lentokonevalmistajana yli 80 vuotta sitten ja on valmistanut yli 5500 lentokonetta. Nykypäivän Saabilla on lentokonevalmistuksen lisäksi merkittävän suuri tuotevalikoima, joka tarjoaa ratkaisuja monenlaisiin puolustus- ja siviilitoimijoiden tarpeisiin.

S_JonasHjelm_1“Tarjoamme huoltovarmuutta ja kokonaisvaltaista kumppanuutta, jonka avulla voidaan integroida Saabin omat, mutta myös muiden valmistajien tuotteet asiakkaiden operatiivisten tarpeiden ja tehokkuuden turvaamiseksi. Tarvitsemme myös itse kumppaneita ja meidän tulee olla tuotekehityksen kärjessä sekä innovatiivisia”, avasi Saabin Aeronautics-liiketoiminta-alueen johtaja Jonas Hjelm.

“Käytämme merkittävästi työtunteja ja investoimme ollaksemme innovatiivinen. Olemme toki ruotsalainen yhtiö, mutta strategiamme on selvä ja jatkamme kasvua yhteistyökumppaneidemme eli eri valtioiden, valmistajien, puolustusvoimien ja tutkimuslaitosten kanssa. Emme yllä kaikkialle ja pyrimme keskittymään ratkaisuihin, joissa 1+1 on kolme tai jopa enemmän”, jatkoi Hjelm.

GripenE_ohjaamo Suomi on Hjelmin mukaan Saabille elintärkeä ja tavoitteena on jatkaa kumppanuuden kehittämistä tuleville vuosikymmenille. Saab hakee kasvua myös Yhdysvalloista, Isosta-Britanniasta, Australiasta ja Saksasta.

“Suomella on erityinen asema, kun puhumme tulevaisuuden kasvusta ja innovaatiostrategiasta. Emme aloita tyhjästä, sillä olemme olleet Suomessa jo 1940-luvun puolivälistä lähtien ja osaa tuotteistamme käytetään päivittäin Puolustusvoimissa. Myymme tuotteitamme Suomeen, mutta lisäksi me kehitämme tuotteitamme Suomessa ja myymme niitä ympäri maailmaa”, kertoi Hjelm.

Saabin nykyiset suomalaiset yhteistyökumppanit ovat puolustusvoimat, teollisuus ja yliopistot. Saab tarjoaa huoltovarmuutta kumppanuuksien ja kansainvälisten yhteistyösopimusten kautta tarjotakseen kustannustehokkaita ratkaisuja. Suomi nähdään kulttuurin, yliopistojen ja tutkimuslaitosten osaamistason sekä maantieteellisen sijainnin takia tärkeäksi kumppaniksi myös tulevaisuudessa.

Hjelmin mukaan Saabin tavoitteena hakea Suomesta kasvua erityisesti yhteys- ja datalinkkijärjestelmien kehittämisessä. Kehityshankkeet liittyvät vahvasti erilaisten tuotteiden yhdistämiseen.

“Yhteys- ja datalinkkijärjestelmät ovat elintärkeässä roolissa tulevaisuudessa”, totesi Hjelm.

Datalinkkiratkaisuja käytetään esimerkiksi luotettavaan tilannekuvan jakamiseen hävittäjäkoneiden, valvontakoneiden ja miehittämättömien ilma-alusten välillä. Alaan liittyvään tutkimukseen ja kehitykseen kuuluvat esimerkiksi suurtaajuusantennijärjestelmät, signaalinkäsittely ja ohjelmallisesti määritellyt aaltomuodot.

SaabVarjoToinen merkittävä tuotekehitysalue on peliteollisuudesta tuttu virtuaalitodellisuus sekä lisätyn ja yhdistetyn todellisuuden ratkaisut, jotka ovat entistä lähempänä puolustusteollisuuden tarpeita. Virtuaalisen ja yhdistetyn todellisuuden teknologiat tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia parantaa nykyisten ja tulevien tuotteiden realistisuutta ja tehokkuutta.

Saabilla tällaisia käytetään jo nykyisin Gripen -monitoimihävittäjien koulutuksessa. Tavoitteena on laajentaa VR/XR -ratkaisujen käyttöä myös huoltotoimintaan sekä erilaisten harjoitusten luomiseksi.

“Näemme, että Suomessa on vahva osaamispohja näillä aloilla ja tarjoamme lähitulevaisuudessa osaajille 30-50 työpaikkaa Tampereella ja Helsingissä. Suomessa on vahva telekommunikaatioperinne ja erittäin osaavia työntekijöitä on helppo löytää. Lisäksi jaamme samanlaisen ajatusmaailman, mikä helpottaa yhteistyötä. VR/XR-kehitykseen liittyen Suomi on kärkipaikoilla peliteollisuusosaamisessa ja siitä yritämme hakea etua ja palkata lisäosaamista. Meillä on jo yhteistyötä Suomessa tällä alalla. Haluamme näillä osaamisalueille kehittää kaikkia tuotteitamme maailmanlaajuisilla markkinoilla”, sanoi Hjelm.

 Saab on esimerkiksi yhdessä suomalaisen Varjo Technologies Oy:n kanssa kehittänyt Gripen E/F -simulaattoreihin yhdistettyyn todellisuuteen perustuvan koulutusympäristön.

Viimeisen kuuden vuoden aikana Saab on kaksinkertaistanut yhtiön työpaikkojen määrän Suomessa. Nykyisin Saabilla ja Combitechilla on työntekijöitä Suomessa noin 160. Lisärekrytointeja on käynnissä parhaillaan useisiin tehtäviin. Nyt julkistettujen 30-50 uuden työpaikan myötä Saabin tavoitteena on työllistää Suomessa lähitulevaisuudessa jo yli 300 henkilöä.

Uudet työpaikat tulevat pääosin Tampereelle ja osittain myös Helsinkiin. Työntekijöitä Saab odottaa löytävänsä eri puolilta Suomea ja on työnantaja saanut houkuteltua Suomeen myös paluumuuttajia Euroopastakin.

LADM_saabVuonna 2017 Saab perusti teknologiakeskuksen Tampereelle. Sen painopisteenä on ollut edistyksellisen mikroaaltotekniikan kehittäminen ja valmistaminen mm. elektronisen sodankäynnin järjestelmiin. Nykyisin se kehittää myös tulevan LADM-häirintäohjuksen ohjelmistoja. Saabin maailmanlaajuinen tilauskirja ja Tampereella sijaitseva teknologiakeskus tarjoavat sivutuotteenna myös huoltovarmuutta Suomelle erilaisten järjestelmien ylläpitoon.

S_AndersGardberg“Saab ei ole kilpailemassa suomalaisten puolustusteollisuusyhtiöiden kanssa vaan hakee yhteistyötä niiden kanssa. Olemme onnistuneet siinä ja meillä on yhteistyötä jo yli 30 suomalaisyrityksen kanssa“, sanoi Saab Finland Oy:n toimitusjohtaja ja Saabin Suomen maajohtaja Anders Gardberg.

“Suomen ja Ruotsin välinen puolustusyhteistyö on erittäin tärkeää ja pyrimme teollisuustoimijana etsimään keinoja yhteistyön tukemiseksi. Toivomme lisäksi voivamme vahvistaa Suomen ja Ruotsin puolustusteollisuuden yhteyttä”, jatkoi Gardberg.

Tampereen teknologiakeskuksen lisäksi Saabilla on käynnissä strategisia yhteistyöhankkeita Aalto-yliopiston ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa. Suomen valitessa Gripenin ja GlobalEyen Ilmavoimien seuraavaksi suorituskyvyksi HX-hankkeessa tulisi kasvu Saabin mukaan kiihtymään Suomessa merkittävästi.

Saab_GRjaGE_ilmassa “HX-hankkeen vaikutukset ovat moninaiset. Teollisen yhteistyön hankkeita on 118, jotka toteutuvat valinnan myötä. Ne liittyvät tuotantoon, osatuotantoon, moottoreihin ja järjestelmiin, jotka tuovat huoltovarmuutta asiakkaalle. Tämä tarkoittaisi puolestaan useita satoja uusia työpaikkoja. Valinta ja 118 uutta projektia tulisivat johtamaan vielä suurempiin investointeihin meidän ja kumppaneidemme puolelta. Lopputulos on siis vielä suurempi kuin tänä päivänä ennakoimme”, päätti Hjelm.

Yksi merkittävä työllistäjä ja huoltovarmuutta tukeva tekijä Saabin tarjoukseen liittyen on Gripen ja GlobalEye -kehityskeskuksen perustaminen Suomeen. Sen on määrä osaltaan varmistaa järjestelmien itsenäinen toimintakyky ja kykyjen jatkuva kehitys Suomelle vuoteen 2060 saakka.

Saabin suoran teollisen yhteistyön hankkeiden piirissä olisivat mm. Suomen puolustusvoimien strategiset kumppanit Patria ja Insta. Suorien ja epäsuorien teollisen yhteistyön hankkeissa olisi mukana kaikkiaan 37 yritystä, yliopistoa ja tutkimuslaitosta eri puolilla Suomea Hangosta Rovaniemelle. Niille on tarjolla 46 suoran teollisen yhteistyön projektia. Epäsuoran teollisen yhteistyön hankkeita Saabin tarjous sisältää 72 projektin verran. Lisäksi yhtiöllä on tarjouksessa 22 suoran- ja epäsuoran yhteistyön hanketta, jotka eivät olleet mukana BAFO-tarjouksessa. Ne voimat kuinkin realisoitua, mikäli Saabin tarjous valitaan HX-hankeessa.

Näistä jo yksitoista projektia on käynnissä ja hyväksytty teollisen yhteistyön hankkeiksi. Tällaisia hankkeita ovat mm. marraskuussa 2020 julkistettu yhteistyö Instan kanssa vastamelukuulokkeiden toimittamisesta Gripen E/F-operaattoreille.

Muita Saabin ja suomalaisyhtiöiden välisiä hankkeita ovat mm. Jet-Teknon kehittämä tankkausjärjestelmä, jota käytetään Gripeneissä. Jet-Tekno on toimittanut ratkaisujaan hävittäjäkäyttöön Ruotsin puolustusvoimille sekä Saabille. Lisäksi suomalaisyhtiön kanssa kehitetään uudenlaista kehittynyttä tutka-antenniratkaisua. Myös 3D-tulostuksia kehittävä AMEXCI Oy on perustettu Suomeen Saabin rahoituksella.

Päivitys 19.10. kello 16.05: Täsmennetty teollisen yhteistyön hankkeita.

Lue myös: