Suomalainen Varjo Technologies ja Saab tuovat virtuaalisen todellisuuden Gripen-simulaattoreihin

SaabVarjoSuomalaisen Varjon silmäntarkan yhdistetyn todellisuuden (mixed reality - XR) mahdollistava teknologia integroidaan osaksi kaikkia Saabin Gripen E/F -simulaattoreita. Tulevaisuudessa kouluttaja ja simulaattorissa koulutettava lentäjä voivat olla vaikka eri puolilla maailmaa.

Saab sekä virtuaalisen ja yhdistetyn todellisuuden teknologiaa ammattilaiskäyttöön kehittävä Varjo Technologies ovat edenneet monivuotisessa yhteistyössään vaiheeseen, jossa Varjon teknologia tuodaan Saabin uusiin Gripen E/F -simulaattoreihin. Yhteistyö tarjoaa aivan uuden resoluution ja näkökentänsyvyyden lisäksi myös lukuisia uusia koulutusmahdollisuuksia murto-osalla aiemmista kustannuksista.

Yhteistyö juontaa juurensa vuonna 2016 perustetun yrityksen innovaatioon, joka oli kriittisen tärkeä korkealaatuisten simulaatioiden onnistumiseen.

”Tehdessämme ensimmäiset kokeilumme kaupallisilla laitteilla, saimme lentäjiltä palautetta, etteivät he kyenneet lukemaan tekstejä virtuaalitodellisuudessa, koska resoluutio ei ollut riittävä. Varjon teknologialla tämä onnistui”, kertoo Stefan Furenbäck, Saabin lentosimulaattoreiden ja näyttöjärjestelmien visualisoinnista vastaava johtaja.

Gripen_E_skyYhteistyömme on ollut hyvin helppoa ja mutkatonta. Ymmärrämme toistemme tarpeita ja sitä, miten voimme ratkaista yhteisiä teknologisia ongelmia. Kaksi yritystä, joilla on samanlaiset kulttuurit, innovaatio korkealla agendalla sekä avoimuus keskustella asioista”, kuvailee Varjon kaupallinen johtaja Seppo Aaltonen tähänastista yhteistyötä.

Lentäjäkoulutuksessa on kyettävä lukemaan tekstiä ja näkemään kaikki pienimmätkin yksityiskohdat. Lentäjien täytyy tuntea lentävänsä todellisessa maailmassa simulaattorissa ollessaan. Tähän saakka luodakseen lentäjälle mahdollisimman immersiivinen, eli virtuaalitodellisuuteen ”upottava” kokemus, on tarvittu niin kutsuttuja luola- tai kupolisimulaattoreita.

Tällaiset ratkaisut ovat erittäin suuria ja kalliita, ja niiden näyttöjärjestelmien rakentaminen vaatii paljon työtä. Lisäksi niiden liikuttaminen paikasta toiseen on haastavaa.

Perinteisissä kupolisimulaattoreissa on litteä näyttö ja 3D-näkymä onnistuu vain erikoislasien avulla. Varjon virtuaalilaseissa on kahdet erilliset näytöt kummallekin silmälle, joten kolmiulotteisuus tulee valmiina ominaisuutena.

Varjon XR-3 -näyttö perustuu innovaatioon ihmissilmän toiminnasta – kaikki mihin katsotaan keskellä näkökenttää, näkyy korkealla resoluutiolla ja kaikki muu reuna- alueilla taas matalammalla resoluutiolla, aivan kuten ihmissilmäkin toimii.

GripenE_ohjaamoTämä onnistuu heijastamalla silmän pinnalle infrapunaledeillä kuvioita, joita pienet kamerat seuraavat ja resoluutio mukautuu silmän liikkeiden mukaan. Ihmissilmän tasoiseen resoluutioon päästään ilman supertietokoneita, kun tiedetään mihin pisteeseen ihmissilmä kulloisenakin hetkenä katsoo. Suurin laskentavoima keskitetään aina kulloiseenkin pisteeseen.

Varjon teknologiassa videokamera kuvaa koko ajan myös ympäristöä yhdistettyä todellisuutta varten. Tällöin oikeasta maailmasta tuleva kuvavirta toteutuu samalla periaatteella, korkearesoluutioinen kuva tulee kohdistuspisteestä. Tämä mahdollistaa sen, että teknologian käyttämiseen riittää tehokkaat pelikoneet supertietokoneiden sijaan.

SaabVarjo2Saabin ja Varjon yhteistyö monivuotinen yhteistyö on edennyt mallikkaasti ja kasvanut koskemaan Gripen E/F -hävittäjän simulaattoria Varjon teknologialla.

Ratkaisu mahdollistaa lentäjälle ohjaamon kytkinten ja näyttöjen normaalin käyttämisen, ulkomaailman näkemisen ja siihen lisätyn todellisuuden esittämisen. Silmien liikettä seuraavan järjestelmän avulla kouluttaja voi seurata myös mitä lentäjä näkee simulaattorissa.

”Viimeistelemme perustoimintojen osalta sitä omaan simulaattoriimme, jotta voimme käyttää Varjo XR-3-virtuaalilaseja kaikissa lentosimulaattoreissamme. Olemme aiemmin toteuttaneet pienempiä, itsenäisiä projekteja prototyyppien tapaan mutta nyt integroimme ne varsinaisiin lentosimulaattoreihimme”, kertoo Furenbäck.

LVC_pariVarjon ratkaisua on käytetty mm. Patrian ja Ilmavoimien Hawk-koulutussimulaattoreissa. Suomen Ilmavoimien mukaan laajennetun todellisuuden (extended reality, XR) teknologioiden kehittyminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia parantaa koulutuksen mielekkyyttä ja oppimistuloksia sekä hyödyntää edistyneitä simulaattoreita ilmassa tapahtuvan koulutuksen yhteydessä.

LVC_kurkistusVastaavia virtuaalitodellisuutta käyttäviä ratkaisuja on tarjolla myös siviili-ilmailun puolella ja Euroopassa on huhtikuussa 2021 hyväksytty käyttöön ensimmäinen virtuaalitodellisuuteen perustuva lentokoulutussimulaattori. MH

 

 

Lue myös: