SMLL avasi lentoturvallisuuteen keskittyvän sivuston

gasafetyfiSuomen Moottorilentäjien liitto SMLL on avannut  lentoturvallisuuteen keskittyneen sivuston osoitteeseen Gasafety.fi. Projektiryhmässä mukana ovat myös liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Onnettomuustutkintakeskus sekä Suomen Ilmailuliitto.

Uusi lentoturvallisuuteen keskittyvä sivusto päätettiin perustaa yhdistyksen harrasteilmailun turvallisuutta koskevan projektin myötä. Gasafety.fi on jaoteltu useisiin ala-alueisiin. Tarkoituksena on jakaa yleis- ja harrasteilmailijoille mahdollisimman nopeasti ajantasaista tietoa vaaratilanteista ja onnettomuuksista sekä niiden syntymiseen vaikuttavista seikoista.

Tavoitteena on jopa se, että tapahtumassa osallisena olleet pääsevät itse kirjoittamaan kommenttinsa sivustolle. Viranomaiset, onnettomuustutkinta sekä SIL ovat suoraan mukana sisällön ylläpitämisessä.

Samalla SMLL on päättänyt säännöllisestä turvallisuustiedotteiden julkaisemisesta. Ne lähetetään sähköpostilla sekä ovat myös ladattavissa uudelta sivustolta. Tiedotteita laaditaan yhteistyössä yllä mainitun projektiryhmän kanssa.

aopafinlandSMLL edustaa Suomessa Yhdysvalloista muualle maailmaan laajennutta Aircraft Owners and Pilots Association -järjestöä. Valmista materiaalia saadaan siten myös muiden maiden AOPA-organisaatioilta. Uusi sivusto on kaikkien ilmailijoiden käytettävissä eli sitä ei ole rajoitettu ainoastaan SMLL:n jäsenille.

Suomenkielellä on jo useita erilaisia ilmailuun keskittyviä keskustelupaikkoja. Niissä on luonnollisesti nousevat esiin myös onnettomuudet ja lentoturvallisuuteen liittyvät kysymykset.

Suurin lienee FlightForum.fi. Muita ilmailulajin perusteella jakautuvia sivuja ovat esimerkiksi Ilmailu.org, Varjoliito.net, purjelentäjien Pulinajakso.net ja Lennokit.net. Myös laskuvarjourheilijoilla on omat keskustelualueensa kuten Forum.hyppaa.fi.

Viime aikoina perinteisten keskusteluforumeiden suosiota on niiden aiheesta riippumatta syöneet Facebook ja muut uudet sosiaalisen median palvelut. Toivottavaa kuitenkin on, että uusi Gasafety.fi löytää käyttäjänsä.

Toki jo viranomaistahojen mukanaolo projektissa tuo sille uskottavuutta ja lukijoitakin, mikäli Trafi ja OTKES ryhtyvät käyttämään sivustoa aktiivisesti. Lentoturvallisuus on viime aikoina ollut runsaasti julkisuudessa ja on hienoa, että aihetta näin nostetaan esiin ilmailijoiden itsensä toimesta.

 

Uusi lentoturvallisuussivusto: www.gasafety.fi

Suomen Moottorilentäjien liitto: www.aopa.fi/