Sotilasilmailun viranomaisyksikölle myönnettiin ISO 9001:2015 -Iaatusertifikaatti

MLU_HW_3Sotilasilmailun viranomaisyksikölle (SVY) myönnettiin joulukuussa 2023 ISO 9001:2015 standardin mukainen laatusertifikaatti. Sertifiointia edelsi laatu- ja toimintajärjestelmän sekä toimintakäsikirjan kehittäminen standardin vaatimusten mukaiseksi.

Edellinen merkittävä SVY:n toiminnan kehittämiseen liittyvä saavutus oli vuoden 2022 lopussa NATO:n myöntämä tunnustus toiminnasta Suomen sotilasilmailun lentokelpoisuusviranomaisena. 

Molemmat sertifikaatit luovat hyvän ja kannustavan pohjan yksikön toiminnan jatkuvalle kehittämiselle sekä sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa tehtävälle yhteistyölle.

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö valvoo ja edistää sotilasilmailun turvallisuutta. Sen tehtävät perustuvat ilmailulakiin, lakiin puolustusvoimista, lakiin sotilasilmailuonnettomuuksien tutkinnasta ja turvallisuustutkintalakiin.

Muun muassa sotilasilmailun lentotoiminnan turvallisuudesta, ilmatilanhallinnasta ja operatiivisesta lennonvarmistuksesta vastaava SVY toimii Tikkakoskella osana Ilmavoimien esikuntaa. MH

Lue myös: