Suomen keski- ja kaukovalvontatutkakalustojen ylläpidosta jatkosopimus Thalesille

keva_puolustusvoimatSuomen Puolustusvoimien keski- ja kaukovalvontatutkakalustojen ylläpidosta tehtiin jatkosopimus Thales LAS France S.A.S:n kanssa. Sopimus solmittiin Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esityksen perusteella vuosille 2018-2023.

Puolustusministeri Jussi Niinistö valtuutti puolustusvoimat Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esityksen perusteella tekemään kaukovalvontatutka- ja keskivalvontatutkakalustojen ylläpitoa koskevan jatkosopimuksen vuosille 2018–2023 Thales LAS France S.A.S:n kanssa.

keva2010_puolustusvoimatThomson TRS 22XX  -kaukovalvontatutka (KAVA) on ilmavoimien kiinteä kaukovalvontaan ja yläkorkeuksiin ulottuva tutkajärjestelmä, joka on hankittu alun perin 1988. Järjestelmät asennettiin käyttöön vuosina 1993–1995.

Thales-Raytheon Systems toteutti kaukovalvontatutkille  merkittävän elinjaksopäivityksen, joka mahdollistaa niiden luotettavan ja joustavan pitkälle 2020-luvulle.

Eri puolille maata kiinteästi sijoitettujen ranskalaisvalmisteisten kaukovalvontatutkien valvontaetäisyys on lähes 500 kilometriä ja korkeussuuntainen peitto yltää yli 30 kilometrin korkeudelle.

Keskivalvontatutka Thales GroundMaster 403 (KEVA2010) puolestaan on Thalesilta 2009 hankittu tutkajärjestelmä, joka muodostaa ilmavoimien siirtymiskykyisen ilmavalvonnan rungon. KEVA2010 -tutkien mittausetäisyys on yli 450 kilometriä, ja sen korkeusulottuvuus yltää yli 30 kilometrin korkeuteen.

KEVA-järjestelmä on käytössä myös mm. Virossa, joka hankki tutkat samalla Suomen kauppojen yhteydessä. Suomi on ensimmäisiä maita, joka otti kyseisen uuden tutkatyypin käyttöön.

keva2010_net_ilmavoimatNyt tehty hankinta liittyy puolustusvoimien ilmapuolustuksen ylläpidon kokonaisuuteen. Tämän ylläpidon puitesopimuksen kokonaisarvo sopimuskaudella 2018–2023 on maksimissaan 20 miljoonaa euroa. Hankinta työllistää kotimaista puolustusteollisuutta yli 60 henkilötyövuotta.

Nyt julkistetut sopimuksen ulkopuolella Suomessa on käytössä myös siirrettäviä lähivalvontatutkia. Ne ovat Saab Giraffe 100 AAA -tutkia, jotka on sijoitettu Sisu SK 242 -kuorma-autoalustalle. Tutkan mittausetäisyys on noin 100 kilometriä ja korkeussuunnassa noin 5 kilometriä

Hornet_amraam_6_net_ilmavoimatIlmavoimat valvoo ja turvaa Suomen ilmatilan koskemattomuutta 24/7 -periaatteella.Valvonnan pääkalustona toimivat eri puolille maata sijoitetut kiinteät ja siirrettävät ilmavalvontatutkat. Tutkia on kolmea eri päätyyppiä KAVA, KEVA ja lähivalvontatutka LÄVA.

Niillä tehtävät havainnot muodostavat ilmapuolustuksen johtamisessa käytettävän ilmatilannekuvan perustan. Alueellisen koskemattomuuden valvonta (AKV) ja turvaaminen (AKT) muodostaa samalla Ilmapuolustuksellisen kokonaisuuden. Ilmavoimien tutkiin perustuva valvontakyky tukee myös siviili-ilmailua ja muiden viranomaisten toimintaa.

Lue myös: