Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys AKT:n ensimmäiseksi yhteisöjäseneksi

SLSYSuomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY on Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n ensimmäinen yhteisöjäsen. AKT:n valtuusto hyväksyi yhteisöjäsenyyden kokouksessaan keskiviikkona 18. marraskuuta.

Liittyminen on ollut vireillä pari vuotta. Jäsenyys astuu voimaan joulukuun 1. päivästä alkaen. SLSY:n valtuusto oli hyväksynyt sopimuksen jo aiemmin.

AKT:n jäsenmäärä on yli 50 000. SLSY:ssä jäseniä on 1 650. AKT on Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n jäsenliitto.

"Tämä on historiallinen päätös. SLSY:n yhteisöjäsenyys on tärkeä askel kuljetusliittojen yhteistyön tiivistämisessä. Laajemmassa rintamassa pystymme paremmin vastaamaan työnantajien koveneviin otteisiin", arvioi AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen.

Sopimuksen mukaan tavoitteena on yhteistyön kehittäminen niin, että sopijaosapuolten järjestö- ja edunvalvontatoiminta tiivistyy ja lähentyy. Järjestöllisiä ja toiminnallisia rakenteita yksinkertaistetaan sekä luodaan molempien osapuolten taholta edellytyksiä SLSY:n täysjäsenyydelle jatkossa.

"Viimeistään Sipilän hallituksen kaavailemien pakkolakien myötä on selvää, että SLSY:n kaltaiset melko pienet liitot ovat pakotettuja miettimään, miten ne jatkossa turvaavat parhaalla mahdollisella tavalla jäsentensä palkka- ja työehdot", sanoo SLSY:n puheenjohtaja Juha Kuurne AKT:n tiedotteessa.

"SLSY tavoittelee yhteisöjäsenyydestä synergiaa ja sitä kautta nykyistä parempia resursseja varsinaiseen edunvalvontatyöhön ja sen kehittämiseen. Luonnollisesti tavoittelemme myös lisää neuvotteluvoimaa."

"SLSY:n yhteisöjäsenyys on pääavaus. Uskon, että vuonna 2018 päättyvällä edustajakokouskaudella näemme muitakin saman sisältöisiä ratkaisuja", ennakoi Marko Piirainen.

"Yhteisöjäsensopimus on pitkän prosessin tulos. SLSY aloitti yhteistyökumppanin kartoittamisen jo kymmenisen vuotta sitten. Selvitystyön pohjalta ensisijaiseksi yhteistyökumppaniehdokkaaksi valikoitui AKT. Matkan varrella on ollut monenlaisia vaiheita", sanoo puheenjohtaja Kuurne.

"Nyt yhteisöjäsenyyteen päättyneet neuvottelut käytiin hyvässä ja rakentavassa hengessä. On tärkeää, että sopimus hyväksyttiin kummankin liiton valtuustossa yksimielisesti. Tästä on hyvä syventää yhteistyötämme."