YLE: Finnair hävisi työtuomioistuimessa lentävän henkilökunnan päivärahakiistan - tuomittiin sakkoihin

Finnair_tailsTyötuomioistuin on 16. kesäkuuta 2022 tuominnut lentoyhtiö Finnairin työehtosopimuksen rikkomisesta kiistassa, joka koskee lentäjien ja matkustamohenkilökunnan päivärahoja. Finnair teki yksipuolisesti muutoksen päivärahojen maksatukseen vuonna 2021 vaikka päivärahoja oli maksettu verottajan vahvistaman linjan ja työehtosopimuksen mukaisesti kymmeniä vuosia. Työtuomioistuimen päätöksestä kertoi YLE.

YLE kertoi syyskuussa 2021, että Finnairin matkustamohenkilökuntaa edustava SLSY (Suomen Lentoemäntä ja Stuerttiyhdistys) ja AKT sekä Suomen Liikennelentäjäliitto SLL olivat riitauttaneet Finnairin yksipuoliset toimet päivärahakäytäntöjen ja työvuorojen alkamisen muutoksista. Finnair kommentoi tuolloin YLE:lle noudattavansa voimassa olevia työsopimuksia kaikkien henkilöstöryhmien kanssa. Päivärahamuutos johtui Finnairin mukaan mobiilityökalujen hyödyntämisestä työaikojen merkinnässä.

Finnairin käyttöönottaman uuden tulkinnan mukaan päivärahaa maksettiin vain silloin, kun henkilökunta yöpyy matkakohteessa. YLE kertoo, että esimerkiksi Euroopan-lennoilta päivärahaa sai vain, jos kohteessa yövyttiin ja kotimaan päivärahoja ei maksettu lainkaan.

SLL:n puheenjohtaja Pekka Erkama kertoi 16. kesäkuuta YLE:lle, että päivärahoilla on ollut taloudellisesti iso merkitys työntekijöille ja Finnairin päättämä uusi maksamistapa vähensi päivärahoja tuntuvasti. Syyskuussa 2021 SLSY:n puheenjohtaja Marianne Arteva kertoi YLE:lle, että päivärahat ovat olleet suuruusluokaltaan 400-1000 euroa kuukaudessa.

Työtuomioistuin antoi päätöksensä kiistassa 16. kesäkuuta 2022 ja tuomitsi siinä Finnairin työehtosopimuksen rikkomisesta hyvityssakkoon. Palvelualojen työnantajat PALTA ry on valvontavelvollinen Finnairin työehtosopimuksista.

Finnair kertoi YLE:lle työtuomioistuimen antaman päätöksen jälkeen, ettei yhtiö kommentoi päätöstä ennen kuin siihen on kunnolla perehdytty.

Työtuomioistuimen tehtävänä on käsitellä ja ratkaista erityistuomioistuimena työehto- ja virkaehtosopimuksia koskevat riita-asiat. Työtuomioistuin on näissä asioissa ainoa toimivaltainen tuomioistuin. Sen tuomioihin ei voi hakea muutosta, vaan ne ovat lopullisia ja heti täytäntöönpantavissa. Ainoastaan korkein oikeus voi purkaa työtuomioistuimen tuomion samoin edellytyksin kuin muidenkin tuomioistuinten tuomiot.

Osapuolten välillä on ollut kiistaa myös työajoista, joista on pyydetty lausuntoa työneuvostolta, joka on työ- ja elinkeinoministeriön alainen mutta toiminnassaan riippumaton erityisviranomainen. Se antaa lausuntoja työaikaa, vuosilomaa, työturvallisuutta ja eräiden muiden työntekijöiden suojelua koskevien lakien soveltamisesta ja tulkinnasta.

Finnair kertoi huhtikuussa 2022 käynnistäneensä uuden kustannussäästöohjelman, jonka ensimmäisessä vaiheessa se hakee 60 miljoonan euron pysyviä säästöjä jakelusta, lentokoneiden vuokrasopimuksista ja toimintojen jatkuvasta parantamisesta. Nämä lisäsäästöt tulisivat jo saavutettujen 200 miljoonan euron vuosittaisten pysyvien säästöjen päälle.

YLE: Finnair hävisi riidan päivärahoista lentäjien ja matkustamohenkilökunnan kanssa – sai sakot

Lue myös: