Suomen Lentopelastusseura on toiminut viranomaisten apuna jo kymmenen vuotta

SPLS_OHCAMVapaaehtoisen pelastuspalvelun valtakunnallinen etsintä- ja valvontalentotoiminnan koordinaatiojärjestö Suomen Lentopelastusseura SLPS ry  juhlii kymmenvuotista taivaltaan 11. maaliskuuta 2016. SPLS:n lentokoneita on hälytetty toimintansa aikana suorittamaan noin 500 etsintää, joista suuri osa on ollut kiireellisiä hätäetsintöjä. Niiden lisäksi metsäpalovalvontalentoja on lennetty jo kaikkiaan 10 000 tuntia.

Vuoden 2015 aikana etsintä- ja valvontalentotehtäviin hälytettiin 39 kertaa ja ilmaan noustiin 21 kertaa. Keskimääräinen vasteaika viranomaisen hälyttämissä kiirellisissä etsintätehtävissä oli tunti 25 minuuttia.

SPLS_logoVuonna 2006 perustetulla Suomen Lentopelastusseuralla on 40 jäsenyhdistystä, joilla on käytössä yli 70 lentokonetta Helsingistä Ivaloon. Jäsenyhdistysten tuhat koulutettua vapaaehtoista miehistön jäsentä ovat valmiina tukemaan viranomaisia erilaisissa tehtävissä. Laadukas toiminta perustuu jatkuvaan koulutukseen ja harjoitteluun.

SPLS:n saamista etsintätehtävistä suurin osa on ollut kiireellisiä. Lentokone on nopea, kustannustehokas ja usein jopa ainoa kulkuväline, jolla voi etsiä, paikantaa ja ohjata pelastustoimintaa laajoilla alueilla.

Suomen Lentopelastusseuran toiminta jatkuu tärkeänä osana yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta ja SPLS kiittää juhlatiedotteessaan yhteistyökumppaneitaan ensimmäisestä kymmenestä vuodesta.