Suomen Urheiluilmailuopiston toimisto muuttaa Räyskälästä Helsinkiin

ilmailuliitto_malmi Suomen Urheiluilmailuopisto siirtyy Räyskälästä Helsinki-Malmin lentoasemalle. Vuoden 2016 aikana opiston toimisto integroidaan Suomen Ilmailuliiton toimistoon. Kotipaikaksi tulee Helsinki ja opisto luopuu Räyskälän toimistostaan.

Urheiluilmailu opiston pääomistajan eli Suomen Ilmailuliiton (SIL) ylimääräinen kokous vahvisti 28. marraskuuta 2015 liiton strategian, jossa koulutukseen panostaminen on yksi kärkihankkeista. Tähän perustuen liitto on päättänyt muokata Suomen Urheiluilmailuopiston organisaatiota.

Urheiluilmailuopisto ei tarvitse jatkossa päätoimista toimitusjohtajaa vaan ennemminkin lisää palkattuja koulutusresursseja. Opistoa vuodesta 2014 johtanut Sakari Pyörre on lopettanut työskentelynsä yhtiössä 30. huhtikuuta.

efry_maisema_suioSynergiaetuja odotetaan saatavan erityisesti suunnitellusta hallinnon ja johtamisen prosessien integraatiosta. Saatavat kustannussäästöt voidaan kanavoida varsinaisen koulutustoiminnan kehittämiseen.

Opisto omistaa Räyskälässä erillisessä rakennuksessa sijaitsevan ns. ”SIL-luokan” sekä osuuden Lentolaakso-hallista yhdessä SUIO Oy:n kanssa. Luokkaa ja hallia käytetään myös jatkossa silloin, kun opiston kurssien järjestäminen Räyskälässä on mielekästä.

Opistoon kohdistuvien muutosten merkittävimmät tavoitteet ovat

  • Omistajaohjauksen tehostaminen jäsenistön vahvistaman strategian mukaisesti
  • Opiston toimintaan nähden kohtuuttoman raskaiden hallintokustannusten vähentäminen
  • Hallinnon keventäminen ja SIL:n toimistojärjestelmien hyödyntäminen
  • Kurssien määrän lisääminen ja kurssitarjonnan laajentaminen aiempaa tasapuolisemmin mahdollisimman monelle ilmailun harrastelajille

Suomen Urheiluilmailuopiston rahoituksesta noin kaksi kolmasosaa muodostuu opetus- ja kulttuuriministeriön maksamasta valtionavusta.  Valtionavun määrä vuodelle 2016 säilyi ennallaan 210 000 eurossa.

Aiemmista vuosista poiketen OKM maksaa vuoden 2016 koulutustoiminnan avustuksen SIL:lle. SIL jatkaa aktiivisesti koulutusstrategiansa hiomista ja aikoo lisätä koulutusta palvelevaa henkilökuntaa strategian linjausten mukaisesti. Tästä opisto tiedottaa myöhemmin erikseen.

Suomen Ilmailuliitto omistaa 82 prosenttia Lopen kunnan Räyskälässä sijainneesta Suomen Urheiluilmailuopisto Oy:stä. Muita omistajia ovat Lopen kunta, Räyskälä-Säätiö ja Jämi-Säätiö.