Suomen ylilentojen kasvu tasaantui - Finavia jäämässä suorityskykytavoitteistaan

Taivas_1Finavia johti vuonna 2013 Suomen ilmatilassa 0,9 prosenttia enemmän ylilentoja kuin edellisvuonna. Ylilentojen määrän kasvu oli Finavian mukaan hitainta yli kymmeneen vuoteen, ja kasvuvauhti jäi selvästi vuosien 2011–2012 huippuluvuista.

Finavian operoiman aluelennonjohdon johtamien ylilentojen määrä Suomen ilmatilassa säilyi ennätystasolla. Suomen aluelennonjohdon johtamia ylilentoja oli viime vuonna yhteensä 31 750 (31 465 vuonna 2012). Ylilentojen määrä nousi ainoastaan 0,9 prosenttia eli kasvuvauhti hidastui tuntuvasti viime vuosista: vuonna 2012 kasvua kirjattiin 9,6 prosenttia ja vuonna 2011 8,0 prosenttia.

Elokuussa 2013 edellisvuoden ylilentojen lukemat olivat 3,5 prosenttia (tammi-heinäkuu) jäljessä vuoden 2012 lukuja. Tuolloin Finavia kävi työehtosopimusneuvotteluja lennonjohtajien yhdistyksen SLJY:n kanssa. Sopimukseen päästiin lokakuun lopussa 2013.


EU:n asettamat tavoitteet päämääränä

Kasvun hiipuminen vaikeuttaa Finavian mukaan lennonvarmistustoimijoille asetettujen EU:n suorituskykytavoitteiden saavuttamista.

Finavia_Raine_Luojus_2”Ylilentojen kehityksessä tapahtui selvä käänne kesä–heinäkuussa. Alkuvuonna ylilentojen määrä pääasiassa supistui, mutta heinäkuusta vuoden loppuun Finavian johtamat ylilennot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna", toteaa Raine Luojus, Finavian lennonvarmistuksesta vastaava johtaja.

Maailmantalouden heikko kehitys näkyi vuonna 2013 edelleen selvästi lentoliikenteen kysynnässä, vaikkakin kansainvälinen lentoliikenne piristyi loppuvuotta kohden. Lisäksi lentoyhtiöt operoivat yhä suuremmilla lentokoneilla, mikä osaltaan vaikuttaa alentavasti ylilentojen määrään”.

Lennonvarmistuspalveluiden tuottaminen rahoitetaan Finavia Oyj:n kassavirralla ja tappiot katetaan käytännössä Helsinki-Vantaan lentoaseman tuotoilla. Lennonvarmistuspalvelujen toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa Euroopassa. EU:lla on vahva pyrkimys yhtenäistää eurooppalaista ilmatilahallintaa ja alentaa lennonvarmistuksesta aiheutuvia kustannuksia, kuten lentoyhtiöiltä ylilennoista perittäviä maksuja.

Lennonvarmistusliiketoiminnan tappiollisuus, EU:n haastavat suorituskykytavoitteet, lentoliikenteen heikko kehitys toimialana ja lentolippujen hintojen alentuminen ovat syitä, joiden vuoksi Finavia jatkoi vuonna 2013 muiden eurooppalaisten toimijoiden tavoin lennonvarmistuksen tehostamista.

Vuonna 2013 lennonvarmistusliiketoiminnan tehostamista jatkettiin muun muassa päättämällä Suomen aluelennonjohdon perustamisesta Helsinki-Vantaalle.

Yhteensä ylilentoja Suomen ilmatilassa oli vuonna 2013 1,9 prosenttia enemmän  kuin vuonna 2012. Ylilentoja oli yhteensä 48 877 (47 988). Finavian aluelennonjohdon johtamien ylilentojen lisäksi Ruotsin ja Norjan lennonjohdot johtavat Suomen ilmatilassa käyviä Ruotsin ja Norjan kotimaanlentoja.

Ylilennot toivat Finavian lennonvarmistusliiketoiminnalle runsaan 16 miljoonan euron liikevaihdon vuonna 2012. Lennonvarmistusliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2012 oli yhteensä 66,1 miljoonaa euroa, mikä ei riitä kattamaan palveluiden tuottamisen kustannuksia.