Suomi jatkaa aktiivista harjoitustoimintaa kumppanimaiden ilma-, maa- ja merivoimien kanssa

13-08133_030822(Päivittynyt klo 17.51) Puolustusvoimat jatkaa kumppanimaiden kanssa tehtävää koulutus- ja harjoitustoimintaa, joka kattaa ilma-, maa- ja merivoimien sekä erikoisjoukkojen toiminnan. Suomessa tapahtuva aktiivinen koulutus- ja harjoitustoiminta kumppanimaiden kanssa vastaa osaltaan heikentyneeseen turvallisuustilanteeseen parantaen samalla Suomen valmiuksia Natoon liittymiseksi. Yhä useampi reserviläinen harjoittelee syksyllä kansainvälisten kumppanien kanssa.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen päätti jo 27. toukokuuta kumppanimaiden kanssa tehtävästä täydentävästä koulutus- ja harjoitusyhteistyöstä, jota lisätään erityisesti Yhdysvaltojen, Iso-Britannian, Ruotsin, Ranskan, Saksan, Norjan sekä Naton ja JEF-maaryhmän kanssa.

Yhteistyön päämääränä on kehittää osallistujamaiden sotilaallisia valmiuksia, ennaltaehkäistä erilaisia kriisejä sekä tarvittaessa toimia yhdessä kriisitilanteissa.

Harrier_1 Puolustusvoimien tämän vuoden kansainvälistä koulutus- ja harjoitussuunnitelmaa täydennettiin toukokuussa kahdellakymmenellä uudella tai muuttuneella harjoituksella. Tämä aktiviinen kumppanimaiden kanssa tehtävä koulutus- ja harjoitustoiminta jatkuu myös koko loppuvuoden ajan. Lokakuussa suunnitelmaa tarkennettiin vielä neljän Maavoimien harjoituksen osalta.

"Kansainvälistä harjoitusyhteistyötä on tehty tiiviisti kesän aikana. Kokemukset harjoituksista ovat olleet erittäin hyviä ja ne ovat palvelleet niin omien joukkojen koulutusta kuin harjoituksiin osallistuneiden kumppanimaiden joukkojen vaatimuksia. Lisäksi harjoitustoiminta on parantanut kumppanien ymmärrystä Puolustusvoimista ja Suomen erityispiirteistä. Syksyn harjoitustoiminnassa painotetaan reserviläisten harjaantumista omissa poikkeusolojen tehtävissä. Tässä yhteydessä yhä useampi reserviläinen harjoittelee meidän kansainvälisten kumppaniemme kanssa", totesi koulutuspäällikkö eversti Kari Pietiläinen Pääesikunnasta.

Syksyn harjoituskaudella kansainväliset kumppanit osallistuvat muun muassa puolustushaarojen tärkeimpiin aselaji- ja päättöharjoituksiin. Puolustusvoimat sai lisää määrärahoja reserviläisten kertausharjoituttamiseen tälle vuodelle. Harjoituksiin osallistuu loppuvuoden aikana noin 10 000 reserviläistä aiemmin suunnitellun lisäksi.

Pääosa toiminnasta toteutetaan Suomen alueella ja se on liitetty osaksi kansallisia harjoituksia, mutta rajat ylittävän harjoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti myös osin kumppanimaiden alueella, kansainvälisellä merialueella tai kansainvälisessä ilmatilassa. Myös loppuvuoden tapahtumista osa on pitkäkestoisia. Puolustusvoimat tiedottaa tarkemmin koulutus- ja harjoitustapahtumista lähempänä niiden ajankohtia.

Maavoimat jatkaa harjoitusten järjestämistä Lounais- ja Pohjois-Suomen alueilla. Harjoituksien tavoitteena on Maavoimien joukkojen yhteistoimintakyvyn, toimintatapojen ja tulenkäytön kehittäminen kansainvälisten joukkojen kanssa.

Merivoimat jatkaa erittäin vilkkaan kesän harjoitustoiminnan jälkeen harjoitusten järjestämistä rannikolla, Suomenlahdella ja Saaristomerellä. Harjoitustoiminnassa korostuu yhteistoimintakyky, valmius, taistelunjohtaminen, meriliikenteen suojaaminen sekä yhteinen tilannekuva kumppaneiden kanssa.

Ilmavoimat jatkaa harjoitus- ja koulutustoimintaa pääosin Pohjois- ja Keski-Suomen alueilla. Harjoitustoiminnan tavoitteena on kehittää Ilmavoimien suorituskykyä kumppaneiden kanssa syksyn harjoituksissa. Lisäksi Ilmavoimat jatkaa Cross Border Training -yhteistyötä pohjoisessa Ruotsin ja Norjan kanssa.

Suomessa on kyseisen harjoitusyhteistyön myötä vieraillut useita erilaisia joukko-osastoja sekä kalustoa, jota maassamme ei tavallisesti vieraile.

Harrier_4Näistä osoituksena ovat mm. kesäkuinen Ison-Britannian kuninkaallisten ilmavoimien RAF:n F-35B -hävittäjien vierailu Karjalan lennostossa ja Typhoonien vierailu Lapin lennostossa.

Osana harjoituskokonaisuutta Suomessa on vieraillut myös Yhdysvaltain maavoimien ilmailujoukot sekä maininnnousutukialus USS Kearsarge Harrier-hävittäjineen ja mahinnousujoukkoineen.

Päivitys kello 17.51: Lisätty tietoa harjoitusten painopisteistä sekä reserviläisten määrästä.

Lue myös: