Suomi luopuu sotilasilmailun PAR-tarkkuustutkalähestymismenetelmästä

PAR_1Suomi luopuu PAR-tarkkuustutkalähestymisten tarjoamisesta kuluvan vuoden aikana. Lähestymismenetelmä on ollut pääsääntöisesti sotilasilmailun käytössä ja niitä on ollut mahdollista lentää kolmella suomalaiskentällä. Syynä muutokseen on PBN-toimintaympäristöön siirtyminen.

Nykyiset PAR-lähestymiseen (Precision Approach Radar, otsikkokuvassa) käytettävät laitteistot ikääntyvät. Niistä on tarkoitus luopua vuoden 2015 loppuun mennessä.

Samalla PAR-lähestymismenetelmät poistetaan pysyvästi Suomen Ilmailukäsikirja AIP:sta. Menetelmät poistetaan AIRAC-menettelyn (Aeronautical Information Regulation and Control) mukaisesti 12. marraskuussa 2015 voimaan tulevalla AIP:n muutoksella.

PAR-Radar_selexUudet suunnistusmenetelmät tulevat olemaan navigaatiotarkkuudeltaan perinteisiä menetelmiä tarkempia ja niiden suunnittelussa noudatetaan ICAO Performance Based Navigation (PBN) konseptia, sekä EUR ATM-master plania (European Air Traffic Management).

Suomessa PAR-tarkkuuslähestymistutkaan perustuvaa lennonjohtopalvelua on tarjolla Tampere-Pirkkalassa, Kuopiossa ja Rovaniemellä.

Vuonna 2002 julkaistun Liikenne- ja viestintäministeriön radionavigointiselvityksen mukaan PAR-lähestymisiä tehtiin sekä siviili-, että sotilasilma-aluksille vielä noin 1500 vuoden 2001 aikaan. Tuolloin laitteiston arveltiin olevan käytössä ainakin vuoteen 2010 saakka.

Ilmavoimat kouluttaa PAR-lähestymisiä vielä toistaiseksi Hornet, Hawk ja Vinka-koneiden ohjaajille. Sen sijaan PAR-laitteistolle ei enää kouluteta lisää niiden kunnossapidosta vastaavaa teknistä henkilöstöä.  PAR-järjestelmän ylläpitovastuu on ollut Ilmavoimilla.

Vuonna 2014 Suomessa lennettiin Finavian mukaan 737 PAR-lähestymistä. Ilmavoimat suorittaa mittarilähestymisiä  kaupallisen liikenteen tavoin myös mm. ILS-tarkkuusmittarilähestymismenetelmällä.

PAR_2PAR-tarkkuuslähestymistutkajärjestelmä perustuu lennonjohtajan ilmailutaajuudella olevalla radiolla lentäjälle antamiin lähestymisohjeisiin.

PAR-lähestymisessä lennonjohtaja ilmoittaa ilma-alukselle, kun se lähestyy pistettä, josta liuku alkaa ja käskee tarkastamaan ratkaisukorkeuden. Menetelmän alin mahdollnen ratkaisukorkeus on 60 metriä.

Lennonjohtaja myös ilmoittaa ilma-alukselle, kun lähestyminen päättyy. Tietojen antamista liukupolun ja keskilinjan suhteen jatketaan, kunnes ilma-alus on kynnyksen yläpuolella.

Lennonjohtaja käskee ilma-alukselle liu’un aloitukseen. Tämän jälkeen lennonjohtaja jatkaa ohjeiden antamista liukupolun ja suuntasäteen suhteen sekä etäisyystietojen antamista aina kosketuskohtaan saakka.

päivitys 8.5 klo 9.25: korjattu PAR-lähestymisten määrä Finavian uuden tiedon mukaiseksi.

Lue myös artikkeli: Radionavigointi kohti romukoppaa