Tasavallan presidentti myönsi kuusi lentokapteenin arvonimeä

presidenttiTasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt 30. marraskuuta 102 arvonimeä. Nimitysten joukossa on kuusi uutta ilmailun parissa ansioitunutta lentokapteenin arvonimen saajaa.

Tasavallan presidentti myönsi lentokapteenin arvonimen seuraaville henkilöillle:

Esa Matti Korjula, ilmailualan yrittäjä, Helsinki

Raimo Herman Johannes Nikkanen, toimitusjohtaja, Marttila

Seppo Juhani Pulkkinen, työnjohtaja, laivalevyseppähitsaaja, Pieksämäki

Risto Juhani Pykälä, ilmailulinjan koulutuspäällikkö, lennonopettaja, Lahti

Jorma Sucksdorff, lajipäällikkö, Helsinki

Veli Juhani Taka, kapteeni evp, Rovaniemi

Tasavallan presidentti voi myöntää lentokapteenin arvonimen henkilölle, joka on työskennellyt ilmailun parissa tai ansioitunut sitä harrastamalla. Ensimmäiset lentokapteenin arvonimet saivat 1934 Aeron lentäjät Gunnar Lihr ja Ville Leppänen.

Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä. Niitä on käytössä noin sata, joista arvokkaimmat ovat valtioneuvos ja vuorineuvos.

Arvonimeä haetaan kirjallisesti ja esitys osoitetaan tasavallan presidentille. Esityksen voivat tehdä yksityiset henkilöt, yhteisöt tai molemmat yhdessä. Kirjallinen esitys arvonimen saajasta tulee myös perustella.

Arvonimet myöntää tasavallan presidentti Arvonimilautakunnan asiasta antaman lausunnon perusteella. Lautakunnan esitysten valmistelu tapahtuu valtioneuvoston kansliassa.

Haetun arvonimen tulee mahdollisuuksien mukaan kuvata henkilön elämäntyötä. Siihen ei liity oikeuksia eikä velvollisuuksia, mutta siitä on maksettava vero, jonka henkilölle arvonimeä esittäneet sitoutuvat maksamaan. Arvonimiä on tyypillisesti myönnetty vain 50 vuotta täyttäneille.

Arvonimistä on säädetty laissa julkisista arvonannon osoituksista (1215/1999) ja sen nojalla annetussa tasavallan presidentin asetuksessa arvonimistä (381/2000).

 

Lue myös:

Gunnar Lihr – Ensimmäinen suomalainen liikennelentäjä