Traficom: Lentäjien lupakirjojen voimassaolojen poikkeusmenettely jatkuu 31.3.2021 saakka

A320FFS_TRULiikenne- ja viestintävirasto Traficom jatkaa maaliskuussa 2020 aloitettua poikkeusmenettelyä, jonka avulla lentäjien tiettyjen kelpuutusten ja valtuutusten voimassaoloa on voitu jatkaa vaatimuksista poiketen. Edellytyksenä on edelleen, että normaali voimassaolon jatko ei ole mahdollista koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi.

Traficom teki maalis- ja huhtikuussa 2020 koronaviruspandemiasta johtuen päätöksiä, joilla mahdollistettiin lentäjien luokka-, tyyppi- ja mittarilentokelpuutusten, kielitaitomerkintöjen, opettajakelpuutusten ja tarkastuslentäjän valtuutusten voimassaolon jatko kevennetyillä menettelyillä. Voimassaolon jatkon pituus on ollut joko 4 kuukautta tai poikkeusluvan päättymiseen saakka asiasta riippuen.

Ensimmäiset kelpuutusten ja valtuutusten voimassaoloon myönnetyt poikkeusluvat ovat päättymässä 23.11. tai 27.11.2020. Normaali voimassaolon jatko on edelleen joissain tapauksissa mahdotonta mm. koronan aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi.

Tästä syystä Traficom on tehnyt EU-asetuksen (EU) No 2018/1139 artiklan 71 (2) mukaisesti päätöksen, jonka perusteella lentäjien kelpuutusten voimassaoloa voidaan jatkaa poikkeusmenettelyllä enintään 31.3.2021 saakka.

Mikäli lentäjä on saanut kelpuutukseensa tai valtuutukseensa jatkoa jo kevään poikkeusluvan perusteella, tulee tuo aikaisempi jatko huomioida uutta jatkoa tehtäessä. Nämä yhteenlasketut jatkot voivat olla maksimissaan kahdeksan kuukautta, tai 12 kuukautta opettajien ja tarkastuslentäjien osalta.

Tehty päätös koskee Part-ORO -organisaatiossa (Organisation Requirements for Air Operations) työskenteleviä sekä seuraavia kelpuutuksia ja valtuutuksia.

Traficomin myöntämiin Part-FCL-lentolupakirjoihin merkityt luokkakelpuutukset, tyyppikelpuutukset, mittarilentokelpuutukset, kielitaitomerkinnät, opettajakelpuutukset ja tarkastuslentäjävaltuutukset joiden haltijat osallistuvat kyseisiin luokkiin ja tyyppeihin kuuluvien ilma-alusten käyttöön sellaisessa organisaatiossa, johon sovelletaan lentotoiminta-asetuksen liitettä III (Part-ORO):

  • kelpuutuksen/merkinnän/valtuutuksen on oltava voimassa tai ollut vanhentuneena korkeintaan yhden kuukauden ajan, eikä haltijan ole tai ole ollut mahdollista suorittaa voimassaolon jatkamiseksi tarvittavia toimenpiteitä koronatilanteen takia

  • yhteenlaskettu poikkeusluvilla tehty kelpuutuksen jatko on maksimissaan 8 kk tai korkeintaan 31.3.2021 saakka. Kielitaitomerkinnän, opettajakelpuutuksen ja tarkastuslentäjävaltuutuksen osalta maksimiaika on 12 kk tai korkeintaan 31.3.2021 saakka.
 
Muiden kuin Part-ORO -organisaatiossa työskentelevien osalta eli mm. yleisilmailijat, koulutusorganisaatiossa tai kolmannen maan operaattorin palveluksessa työskentelevät koskee mahdollisuus seuraavia kelpuutuksia ja valtuutuksia.

Traficomin myöntämiin Part-FCL-lentolupakirjoihin merkityt luokkakelpuutukset, tyyppikelpuutukset, mittarilentokelpuutukset, kielitaitomerkinnät, opettajakelpuutukset ja tarkastuslentäjävaltuutukset joiden haltijat eivät osallistu kyseisiin luokkiin ja tyyppeihin kuuluvien ilma-alusten käyttöön sellaisessa organisaatiossa, johon sovelletaan lentotoiminta-asetuksen liitettä III (Part-ORO):

  • kelpuutuksen/merkinnän/valtuutuksen on oltava voimassa tai ollut vanhentuneena korkeintaan yhden kuukauden ajan, eikä haltijan ole tai ole ollut mahdollista suorittaa voimassaolon jatkamiseksi tarvittavia toimenpiteitä koronatilanteen takia

  • yhteenlaskettu poikkeusluvilla tehty kelpuutuksen jatko on maksimissaan 8 kk tai korkeintaan 31.3.2021 saakka. Kielitaitomerkinnän, opettajakelpuutuksen ja tarkastuslentäjävaltuutuksen osalta maksimiaika on 12 kk tai korkeintaan 31.3.2021 saakka.

Pisin mahdollinen voimassaolon jatko riippuu alkuperäisen poikkeusluvalla tehdyn jatkon alkamispäivämäärästä, joten se vaihtelee lentäjästä riippuen.

Lue myös: