Tutkinta vakavasta vaaratilanteesta Helsinki-Vantaan lentoasemalla 29.12.2011

RAF-Avia Saab 340 YL-RAHOnnettomuustutkintakeskus on päättänyt turvallisuustutkintalain nojalla käynnistää turvallisuustutkinnan Helsinki-Vantaan lentoasemalla 29. joulukuuta 2011 tapahtuneesta vakavasta vaaratilanteesta.

Siinä olivat osallisina Golden Air –lentoyhtiön operoima ATR-72-212A –tyyppinen liikennelentokone Blue1 -lentoyhtiön lennonnumerolla BLF218 ja RAF-AVIA –lentoyhtiön operoima Saab 340 –tyyppinen liikennelentokone Nord Flyg –lentoyhtiön lennonnumerolla NEF025.

BLF218 oli laskeutumassa kiitotien 22R loppuosalla, kun NEF025 rullasi samalle kiitotielle. BLF218 teki ylösvedon. Tapahtuma luokitellaan vakavaksi vaaratilanteeksi, koska ilman onnistunutta ylösvetoa tilanteessa olisi ollut ilmeinen yhteentörmäysvaara.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään Lars Levo ja jäseniksi erityisasiantuntijat Hannu Halonen, Mika Kosonen ja Tauno Ylinen. Tutkinnan johtajana tapauksessa toimii ilmailuonnettomuuksien johtava tutkija Ismo Aaltonen.