Uudenmaan TE-toimistolle ilmailualan tiimi - ratkaisuja tarjotaan myös lentäjien lupakirjavaatimuksiin

A320_wingtip_1Ilmailuala on joutunut koronapandemian seurauksena historiansa syvimpään kriisiin. Uudenmaan TE-toimisto, ELY-keskus eivät ole seuranneet tilanteen synkkenemistä sivusta vaan ovat käynnistäneet aktiivisesti toimia yhdessä työnantajien kanssa jo ensimmäisten yt-neuvotteluiden myötä.  Uudenmaan TE-toimisto on koonnut noin 40-henkisen tiimin ilmailualan irtisanottujen ja lomautettujen avuksi. Palvelut myös viedään asiakkaiden luo eli lentokenttäalueelle. Apua on luvassa myös lentäjien lupakirjojen ylläpitoon.

Uudenmaan ELY-keskuksen selvityksen mukaan ilmailuala työllistäisi Uudellamaalla noin 13 000 henkeä ja valtakunnallisesti noin 24 000 henkeä. Tilanne on kuitenkin pahin juuri Vantaalla.

Uudenmaan TE-toimistoon on perustettu ilmailualan tiimi, joka keskittyy palvelemaan ilmailualan irtisanottuja ja lomautettuja. Tiimissä työskentelee 33 muutosturvapalveluiden asiantuntijaa, kolme psykologia sekä aloittavan yrittäjän palveluun erikoistunut asiantuntija. Tällä on varauduttu sekä Finnairin että muiden ilmailualaan sidoksissa olevien yritysten vähennystarpeisiin.

Tarjolla on mm. henkilökohtaista neuvontaa, uraohjausta, koulutuksia sekä tukea alan vaihtajille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. Yhteistyössä on mukana myös Vantaan kaupunki ja muita seudullisia toimijoita. Työ- ja elinkeinohallinto on varautunut myös kerrannaisvaikutuksiin alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden kohdalla.

 TE-toimiston palvelut tuodaan lisäksi lentokentän alueelle helposti saavutettavaksi samaan tapaan kuin on nähty suurten tehtaiden ja muiden suuryritysten irtisanomistilanteissa. Palvelua on tarjotaan myös puhelimitse ja etäyhteysratkaisuin.

 Uudenmaan ELY-keskus on jo hankkinut usealta palveluntuottajalta eri ammattiryhmille suunnattuja koulutuskokonaisuuksia helpottamaan irtisanottujen tilannetta.

Osa koulutuksista on yhdessä Finnair Oyj:n kanssa hankittuja, nyt irtisanotuille suunnattuja koulutuksia. Niitä on varauduttu hankkimaan niin paljon, että jokaiselle irtisanotulle voidaan tarvittaessa suunnitella ja toteuttaa useamman kuukauden mittainen MuutosKoulutus -kokonaisuus. Tämän jälkeen koulutuspolku voi tarvittaessa jatkua esim. työvoimakoulutuksena toteutettavana ammatillisena koulutuksena.

 Myös lentäjien umpeutuvien lupakirjojen päivittämiseksi ollaan järjestämässä koulutusta. Toistaiseksi suurin osa työnhakijoiksi ilmoittautuneista liikennelentäjistä on tällä hetkellä vain lomautettuna, joka tarkoittaa sitä, että heillä on suurempi toivo paluusta takaisin töihin. Pienemmiltä lentoyhtiöltä on sen sijaan jäänyt liikennelentäjiä ja muuta lentävää henkilökuntaa työttömäksi.

Uudenmaan ELY-keskus käynnistänyt hankinnat koulutuskokonaisuuksista, jotta  liikennelentäjien lupakirjoihin liittyvät tyyppikelpuutukset eivät pääsisi vanhentumaan vaan niiden voimassaoloa saataisiin jatkettua. Kenenkään töihinpaluun ei haluta jäävän kiinni siitä, ettei lupakirjaan liittyvä tyyppikelpuutus olisi enää voimassa.

Uudenmaan TE-toimiston ilmailualan tiimi on kaikkien työnhakijoiksi ilmoittautuvien ilmailualan työntekijöiden apuna. TE-toimiston asiantuntijat osaavat auttaa jokaista löytämään oman polun kohti uutta työpaikkaa.
 

Lue myös: