Uusi säännöstö parantaa läpinäkyvyyttä lentomelupäätöksissä

EFHK_liikennealue_1Lentoliikenteen melu vaikuttaa Euroopassa noin 3,5 miljoonan asukkaan elämään. Samanaikaisesti ilmailuala lisää alueiden talouskasvua ja parantaa työllisyyttä. Haasteita ovat asettaneet alueelliset ja paikalliset toimintatavat joilla maksimoidaan yhteydet ja lievennetään ympäristövaikutuksia. Euroopan parlamentin hyväksymä uusi säännöstö lupaa läpinäkyvyyttä päätöksentekoon lentomeluasioissa.

"Uusien sääntöjen avulla on helpompi löytää ratkaisuja, jotka tyydyttävät lentoasemien läheisyydessä asuvia ihmisiä kuitenkaan unohtamatta lentoasemien tärkeää vaikutusta paikalliselle taloudelle kansainvälisiä sääntöjä noudattaen", totesi EU:n liikennekomissaari Siim Kallas.

Uudet säännöt helpottavat prosessia selkeyttämällä melukartoituksen toimenpiteitä ympäristömeludirektiivin suhteen ja antavat tietopohjaa päättäjille. Uudet säännöt tuovat EU:n lainsäädännön kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAO:n periaatteiden mukaiseksi.

Kansallisilla ja alueellisten viranomaisilla olisi edelleen viimeinen sana meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamissa Euroopan lentoasemilla. Päätös toimintarajoitusten asettamisesta on siis edelleen kansallisten ja paikallisten viranomaisten vastuulla.

Päätökset tehdään kuitenkin EU:n yhdenmukaistamalla prosessilla lentoasemien erityispiirteet huomioiden. Muutoksen on määrä taata kaikille oikeudenmukainen lopputulos. Komission tehtäväksi jää valvoa prosessin toimintaa ja tarvittaessa puuttua asiaan taatakseen kansalaisten ja yritysten oikeudet.

Euroopan parlamentin päätös lopettaa tavallisen lainsäämisprosessin ja seuraavaksi neuvoston sekä Euroopan parlamentin puheenjohtajat allekirjoittavat lain. Uudet säännöt julkaistaan lähikuukausina ja niiden on määrä tulla voimaan noin kahden vuoden kuluttua julkaisusta. Voimaantulopäivä on arviolta vuoden 2016 puolivälissä.

Lue myös