Valtio pääomittaa FinnHEMS Oy:tä 18,5 miljoonalla eurolla - toteutettiin Nesteen osakkeilla

EC145_FH50_HEMS_1Valtioneuvoston yleisistunto päätti 15. lokakuuta 2020 pääomittaa FinnHEMS Oy:tä enintään 18,5 miljoonalla eurolla luovuttamalla yhtiölle valtion omistamia osakkeita.

Valtio on 27. lokakuuta 2020 luovuttanut FinnHEMS Oy:lle 389 637 kappaletta Neste Oyj:n osakkeita oman pääoman ehtoisesti yhteensä noin 18,5 miljoonan euron arvosta.

Tämä osakemäärä on noin 0,05 prosenttia Nesteen kaikista osakkeista ja äänivallasta. Valtion ja valtio-omisteisen Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n yhteenlaskettu omistus- ja äänivaltaosuus Nesteestä aleni osakeluovutuksen seurauksena 44,27 prosentista 44,22 prosenttiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön omistajaohjauksessa oleva FinnHEMS Oy on valtion kokonaan omistama valtakunnallinen lääkärihelikopteritoiminnasta vastaava valtionyhtiö. 

FinnHEMS ja ahvenanmaalainen Wiklöf Holding Ab solmivat 18.9.2020 sopimuksen, jonka mukaisesti Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab:n (SHT) koko osakekanta, liiketoiminta ja siihen liittyvät helikopterien leasing-sopimukset siirtyvät FinnHEMSin omistukseen. 

FinnHEMSin tavoitteena on realisoida vastaanottamansa osakkeet heti. Luovutetut osakkeet ja niiden myynnistä saatu tulo merkitään sijoitetun vapaan pääoman rahastoon (SVOP), josta yritys rahoittaa linjattujen muutosten mukaisia investointejaan.

FinnHEMS-yrityskauppa, jossa se saa omistukseensa helikopterioperaattori Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab:n (SHT), toteutetaan tällä luovutetulla osakevarallisuudella. Kaupan suunniteltu toimeenpanopäivä on 30.10.2020.

FinnHEMS on velvollinen maksamaan varainsiirtoveroa sille siirrettävistä osakkeista, arviolta yhteensä noin 296 000 euroa. Varainsiirtoveron tuotto tulee kokonaan valtiolle.

Lue myös: