Valtion selvitys uhkaa ilmatieteen laitosta

Ukkospilvi_1Valtion tutkimus ja innovaationeuvoston julkaiseman selvityksen mukaan ilmatieteen laitos ja Suomen ympäristökeskus tulisi yhdistää. Liikenneministeri Merja Kyllönen ei pidä ehdotusta hyvänä, sillä ilmatieteen laitos on liikenteen turvallisuusviranomainen.

Ilmatieteenlaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhdistämistä on ehdotettu valtioneuvoston Tutkimus- ja innovaationeuvoston 20. syyskuuta 2012 julkaisemassa selvityksessä, joka käsittelee valtion tutkimuslaitoskentän uudistamista.

Liikenneministeri Merja Kyllönen ei pidä Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) toimintojen yhdistämistä hyvänä ratkaisuna. Ilmatieteen laitos on ensisijaisesti vuorokauden ympäri päivystävä turvallisuusviranomainen, jonka palvelut perustuvat vahvaan asiantuntijaosaamiseen.

Ilmatieteen laitoksen suurin asiakas on liikennesektori. Suomen ilmasto-olosuhteet muodostavat erityisen haasteen kaikille liikennemuodoille. Ilmatieteen laitos tuottaa koko liikennesektorille turvallisuuden ja sujuvuuden kannalta tärkeitä palveluita.

Ilmatieteen laitoksella on keskeinen rooli myös uusissa liikennealan toiminnoissa, kuten älyliikenteen kehittämisessä sekä arktisen liikenneväylien olosuhteiden turvaamisessa.

Muita tärkeitä asiakassektoreita ovat mm. puolustusvoimat, pelastustoimi, poliisi ja rajavartiolaitos, joista useat saavat tarvitsemansa olosuhdepalvelut suoraan Ilmatieteen laitokselta.

"Ilmatieteen laitoksen palvelut kohdistuvat pääasiassa turvallisuudesta vastaaville
hallinnonaloille eli liikenteeseen, sisäiseen turvallisuuteen ja maanpuolustukseen", korostaa liikenneministeri Merja Kyllönen.

"Laitoksen sääpalvelut ovat ehdottoman tärkeitä erityisesti liikenneturvallisuuden ylläpitämiseksi, ne ovat oleellinen osa liikenneväylien kunnossapitoa sekä lentoliikenteen ja lentokenttien toimintaa."

"Valtion tutkimuslaitosten organisoinnille on varmasti tarve, mutta en ryhtyisi rikkomaan toimivaa kokonaisuutta, joka palvelee viranomaisten lisäksi elinkeinoelämää ja kansalaisia. Ilmatieteen laitoksen toiminta on kaikilla mittareilla valtion toimintojen parasta laatua ja maailmanlaajuisestikin huipputasoa", sanoo ministeri Kyllönen.

Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas ei myöskään näe hyötyä Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) toimintojen yhdistämisessä.

"Teemme hyvää yhteistyötä Suomen ympäristökeskuksen kanssa eikä toiminnoissamme ole päällekkäisyyttä. Siksi toimintojen yhdistämisellä ei saavutettaisi taloudellisia tai toiminnallisia etuja."