Ympäristölautakunta antoi lausuntonsa Helsinki-Vantaan uudesta koekäyttöpaikasta

BDI_RunUp_1Vantaan ympäristölautakunta antoi lausuntonsa Helsinki-Vantaan lentoaseman uuden koekäyttöpaikan sijoittamisesta. Kahdesta esitetysta vaihtoehdosta lautakunta piti parempana pohjoisempaa vaihtoehtoa. Nykyinen koekäyttöpaikka jää Finnairin laajentuvan toiminnan alle.

Vantaan ympäristölautakunta pitää parhaana pohjoisempaa aluetta, sillä ohjearvo (45 dB yöaikaiselle melulle) voidaan varmuudella Aviapolis-alueen suunnassa alittaa vain tällä alueella. Lausuntoa lautakunnalta oli pyytänyt Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Finavian mukaan uuden koekäyttöpaikan rakentamisen kokonaiskustannuksien arvioidaan olevan noin 8 miljoonaa euroa. Uusi paikka varustetaan nykyaikaisilla melunhallintaratkaisuilla, jotta sen käyttö lentoyhtiöille voidaan turvata kaikkina aikoina vuorokaudesta.

Finavia on teettänyt suunnittelun eri vaiheissa useita meluselvityksiä saksalaisella
akustiikan konsultilla Müller-BBM GmbH:lla. Meluselvitysten mukaan ympäristölautakunnan suosittelema pohjoisempi sijoituspaikka melun hallinnan kannalta parempi vaihtoehto.

Selvitysten mukaan tulevia rakenteita voitaisiin mahdollisesti kääntää suositusten mukaan viidellä asteella. Tämä suuntaisi melua entistä paremmin mutta ennen sitä halutaan varmistua käytettävyydestä. Optimaalisin käyttösuunta koekäyttöpaikalle olisi 220 astetta eli lähes pääkiitoteiden suunta.

Koekäyttö tehdään siten, että koneen nokka suunnataan vastatuuleen. Tästä johtuen ilmoitettu tuulen suunta on oletettu olevan myös koneen nokan suunta. Helsinki-Vantaalla yleisin tuulen suunta on 180–210 astetta.

HEL_kunnossapidon_uusi_tukikohtaKoekäyttöpaikan toimittajajan kilpailutus oli käynnissä kesällä 2015. Finavian mukaan valinta tehdään ennen syksyä. Valmista tulisi olla syksyllä 2016.

Tulevan uuden koekäyttöpaikan sijainti on joko tulevan rahtiterminaalin koillispuolella tai siitä noin 130 metriä pohjoiseen. (Vaihtoehtoiset sijoituspaikat sijoittuvat oikealla olevan kuvan punaisen nuolen vasemmalle puolelle).

Tehdyissä meluselvityksissä on käytetty Yhdysvaltalaisen Blas Deflectors Inc. vaimennuselementtejä. Niiden ääneneristävyys on USA:ssa käytettävien standardien mukaan 36 dB. Se vastaa Suomessä käytettävää limaääneneristyslukia noin 1 dB:n tarkkuudella.

Nykyinen koekäyttöpaikka jää Finnairin uuden rahtiterminaalin alle. Sen asfaltoitu alue on noin 120x120 metriä ja melusuojauksena oleva maavalli on 7-8 metriä korkea noin 200x200 metrin alueella. Maavallit on jo purettu Finnairin rahtiterminaalityömaan tieltä.

Uusi koekäyttöpaikka mitoitetaan Finnairin uusien Airbus A350-900 -matkustajakoneiden mukaan. Noin 14 metriä korkeiden seinämien rajaaman alueen koko on 100 x 85 metriä.

Ennen uuden koekäyttöpaikan valmistumista moottoreiden koekäytöt tehdään seuraavan noin puolentoista vuoden ajan edelleen vanhalla koekäyttöpaikalla.

Keväällä 2016 Finnairin rahtiterminaalin rakentamisen edetessä asematasoalueelle koekäytöt siirretään joko uudelle koekäyttöpaikalle tai tilapäisesti kiitotien 04R/22L luoteispäässä olevalle jäänpoistoalueelle eli ns. asemataso 8:lle uuden koekäyttöpaikan valmistumiseen saakka.

Finavia pyrkii kaikin mahdollisin toimin vähentämään siirtymäkauden aikana tapahtuvien koekäyttöjen aiheuttamaa melua ja lyhentämään siirtymäkauden kestoa.

 

Koekäytöt varmistavat moottorin kunnon

EngineKoekäyttöjen aikana käytettävä moottoriteho ja kesto riippuu tehtyistä huoltotoimista. Kyseessä on moottoreiden toimintavarmuuden varmistaminen. Lentokoneen moottori tulee koekäyttää mm. moottorin vaihdon, huollon ja jossakin tapauksissa myös moottorin pesun jälkeen.

Käytettävät tehoalueet eri huoltojen ja toimenpiteiden yhteydessä määrittää moottorivalmistaja.

Helsinki-Vantaalla koekäytettävät koneet ovat pääsääntöisesti Finnairin käyttämiä, joka vastaa 80 prosentista koekäytöistä. Laajarunkokoneiden koekäyttöjen osuus on operaatiomääriin nähden suurempi kuin
kapearunkoisten koneiden.

Vuonna 2014 koekäyttöjä tehtiin Helsinki-Vantaalla 1019 kertaa. Yöaikaan niistä osui 318.

Lue myös Lentoposti.fi:n aiempi uutinen Helsinki-Vantaan koekäyttöpaikasta: