A350 XWB - koelennoilla kohti tyyppihyväksyntää

A350_koe_2Airbus A350 XWB:n koelento-ohjelma on edennyt erinomaisesti ja takana on jo lähes 2000 koelentotuntia neljällä koneyksilöllä. Viides A350-kone liittyy koelento-ohjelmaan lähiviikkoina, jonka myötä alkavat myös ns. Route Proving -lennot. Koelento-ohjelmassa on takana paljon mielenkiintoisia suorituksia mutta tehtävää on vielä koko kesälle.

Koelento-ohjelma on ollut erittäin tiivis ja tyyppihyväksyntä pyritään saamaan jo 14 kuukauden lentojen jälkeen. Airbusin koelentäjät ovat operoineet kuukausittain noin 80 lentotuntia kaikilla neljällä koneella.

Tahti on kovinta Airbusin koelentojen historiassa. Suurimmat haasteet ovat olleet lento-ohjelman suunnittelussa, jotta tiiviissä aikataulussa kaikki tarvittava saadaan tehtyä järkevällä tavalla lentojen aikana.

A350_koe_AlonsoKoelento-operaatioita johtaa kokenut koelentäjä kapteeni Fernando Alonzo (vasemmalla, klikkaa jutun kuvat suuremmaksi). Hänen alaisuudessaan on kaikkiaan 43 ohjaajaa, 58 lentokoneinsinööriä ja 11 koelentoinsinööriä sekä 35 maassa työskentelevää insinööriä.

Airbusin omien lentäjien lisäksi A350 XWB:llä on lentänyt kaksi Qatar Airwaysin ohjaajaa ja kaksi Singapore Airlinesin pilottia. Airbusin mukaan kaikki saatu palaute on ollut positiivista.

”Koelennoilla ja koneen kehittämisessä tärkeintä on turvallisuus, järjestelmien varmuus ja asiakastyytyväisyys”, kertoo Alonso.

Koelentojen suurimpia korjauksia vaatineita ongelmia ovat olleet RAT-toiminta (Ram Air Turbine) ja sen avautuminen sekä laskutelineluukkujen sulkeutuminen. RAT on koneen rungosta ulos tuleva tuulimyllyperusteella sähköä tuottava generaattori.

Siihen turvaudutaan vain tilanteessa, jossa muut virtalähteet (generaattorit ja akut) ovat pettäneet. RAT mahdollistaa koneen tärkeimpien järjestelmien käyttämisen laskeutumiseen asti.

Nyt jo lähes 2000 koelentotuntia

A350_koe_3A350 XWB:n koelento-ohjelmassa oli 2. kesäkuuta keräntty jo 1905 koelentotuntia. Niistä suurin osa eli 856 tuntia 192 lennolla oli operoitu ensimmäisellä koelentokoneella MSN1:llä.

Toiseksi eniten koelentotunteja on kerännyt MSN3 kaikkiaan 160 lennolla 695 lentotunnin verran.

Ensimmäinen matkustamolla varustettu kone eli MSN2 on kirjannut 27 lennolla 155 koelentotuntia.

Ensilentonsa MSN2:n kanssa samana päivänä tehnyt MSN4 on lentänyt 60 lentoa ja kerännyt 199 koelentotuntia (kaikki ajat ovat block-tunteja eli rullausajat ovat mukana). Kaikkiaan koelento-ohjelma käsittää noin 2500 koelentotuntia.

A350_koe_Chandler”Kone lähes samanlainen lennettävä kuin Airbus A330. Uusi koneemme on paras ja käyttäjäystävällisin mitä olen lentänyt. Ihmisen ja koneen välinen HMI-käyttöliittymä (Human Machine Interface) on kehittynyt”, kertoo Airbusin pääkoelentäjä kapteeni Peter Chandler.

”5-10 minuutin brieffaus on riittävä, jotta A330-kelpuutettu lentäjä suoriutuu operaatioista koneen kanssa ongelmitta”.

MSN5 saa litiumioniakut

Lähiviikkoina koelento-ohjelmaan liittyvä MSN5 on varustettu litiumioniakuilla, jotka ovat noin 60 kiloa kevyemmät kuin muiden koelentokoneiden perinteiset nikkeliakut.

Ensimmäiset asiakkaille toimitettavat koneet on varustettu perinteisellä akustolla ja litiumioniakut tyyppihyväksytetään myöhemmin. Aikataulu ei ole tältä osin vielä varmistunut.

Airbusin litiumioniakkujen rakenne eroaa Boeingin epäonnisesta järjestelmästä. Airbusin mukaan he eivät halunneet ottaa riskejä aloittamalla koelentoja litiumioniakuilla, koska Dreamlinerin vaikeuksien jälkeen ei voitu olla varmoja viranomaisen suhtautumisesta asiaan vaikka arkkitehtuuri oli erilainen.

Viiveitä välttääkseen eurooppalaisvalmistaja aloitti koelennot ja suuntaa kohti vuoden kolmannella neljänneksellä haviteltavaa tyyppihyväksyntää perinteisellä akustolla.

Koelentodataa jo 53 teratavua

A350_koe_4A350 XWB on läpikäynyt useita erilaisia kokeita matkallaan kohti tyyppihyväksyntää. Jokaiselta lentotunnilta kerätään 670 000 eri parametriä ja tietoa on kertynyt jo 53 teratavun verran.

Eniten lentäneellä MSN1-koneella on selvitetty koneen raja-arvoja suorituskyvyn osalta sekä järjestelmien ja moottoreiden toimivuutta. Yksittäisistä isommista koelentoaiheista takana on myös koneen aerodynaamisen konfiguraation varmistaminen, operaatiot luonnollisissa jäätävissä olosuhteissa sekä keskeytetyn lentoonlähdön kokeita.

MSN3:lla on takanaan kylmän ilmanalan operaatioita, korkealla sijaitsevan lentopaikan operaatiot, keskeytetty lentoonlähtö suurelta nopeudelta (HERTO, High Energy Rejected Take Off) sekä kuuman polttoaineen kokeet.

Koneyksilö on varustettu koelentoja varten suurella määrällä antureita ja tietokoneita. Pääasiallisesti koneella selvitetään A350 XWB:n suorituskykyä, järjestelmien ja moottoreiden toimintaa.

A350_koe_1Kolmantena koelento-ohjelmaan liittyneellä MSN2-koneella on takanaan ilmastokokeita kuumassa ja kylmässä Floridan McKinleyn ilmastolaboratoriossa sekä ensimmäiset koelento-ohjelman ulkopuoliset pitkät matkustajalennot.

Kevyessä koelentovarustuksessa oleva MSN4:n ohjelmassa on ollut ulkoisen melun kokeita, erittäin märän kiitotien operaatiot sekä koneen avioniikan kehittäminen tyyppihyväksyntää varten.

Vaikka koelennot ovat edistyneet hyvin niin kesän aikana on vielä paljon tehtävää. MSN1:n osalta jäljellä on vielä koneen hallintaan liittyviä järjestelmän hyväksyntöjä, automaattiset laskeutumiset, maksimi energialta toteutettava keskeytetty lentoonlähtö (MERTO), järjestelmien käyttöönotto ja HUD-järjestelmä.

MSN2-koneella tehdään matkustamon tyyppihyväksyntä, selvitetään elektromagneettiset häiriöt ja osalistutaan operatiivisiin matkustajalentoihin.

MSN3 on parhaillaan kuuman ilmanalan kokeissa Lähi-idässä, jonka lisäksi koneella sertifioidaan moottorit ja niiden järjestelmät.

MSN4:n ohjelmassa on palonsammutusjärjestelmät, automaattiset laskeutumiset ja HUD-järjestelmä.

 Viimeinen ensilentoaan odottava koelentokone MSN5 on myös varustettu kevyellä koelentovarustuksella ja on samalla toinen koneyksilö, johon asennetaan matkustamo. Sillä keskitytään pääsääntöisesti Route Proving -lentoihin varmistamaan matkustamon toiminta, operaatioiden varmuus, koulutus ja ETOPS-hyväksyntä.

 ”Alkuvaiheessa odotamme 180 minuutin ETOPS-hyväksyntää ja myöhemmin rajoittamatonta”, kertoo Chandler.

Suuri osa tyyppihyväksytädokumenteista jo valmiina

Airbus on toimittanut Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:lle jo 70 prosenttia tyyppihyväksyntään tarvittavista dokumenteista. Kaikki pitäisi olla toimitettuna kesän loppuun mennessä. A350-koneiden suunniteltu ETOPS-ohjelma on jo viranomaisen vaatimusten mukainen.

 A350_koe_Evrard”Olemme luottavaisia A350 XWB tyyppihyväksyntäprosessin etenemissä”, sanoi A350 XWB -ohjelman johtaja Didier Evrard.

Ensimmäisen lentoyhtiöasiakkaan Qatar Airlinesin kaksi ensimmäistä konetta MSN6 ja MSN7 ovat jo loppukokoonpanolinjalla. Toimitusten on määrä tapahtua suunnitellusti kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Kaikkiaan kolmen koneen odotetaan valmistuvan vuoden 2014 aikana. MSN6-koneen tyyppihyväksyntäprosessi on jo aloitettu EASA:n kanssa.

A350_doubles_flighttest_AC_1Ensimmäinen A350 XWB -kone vietti loppukokoonpanolinjalla kahdeksan kuukautta ja ensimmäinen asiakkaalle toimitettava kone on linjalla noin vuoden ajan. Tuotantovauhti yhden koneen osalta on pian jo kuitenkin kolmen kuukauden luokkaa.

Myös lentäjien koulutus on jo alkanut. Ensimmäiset ohjaavat ovat jo aloittaneet ns. proto-kursseilla ja myös lentosimulaattori on valmiina koulutuksiin.

Airbus uskoo saavansa A350 XWB -koneelle ns. CTR-hyväksynnän (Common Type Rating). Sen avulla A350 XWB:tä käsiteltäisiin pääsääntöisesti samana konetyyppinä, kuin A330-konetta.

Kohti lentoyhtiötoimintaa

Airbus varmistaa koneen sopivuuden asiakkailleen omalla lentoyhtiöllään. Airline1-nimellä kulkeva ohjelma varmistaa uuden konetyypin sujuvan käyttöönoton operatiivisen luotettavuuden ja keskeytysten osalta.

Tulevilla Route Proving -lennoilla A350 XWB -konetta operoidaan kuten lentoyhtiökäytössä. Lentoja kerätään noin 200 lentotunnin verran kolmen viikon aikana.

A350_koe_5Airline1 on kuin oikea lentoyhtiö, jolla on johtaja, hallitus, lentotoimintaosasto, huolto-organisaatio ja insinööritoimisto. Lento-operaatioita seurataan operaatiokeskuksesta ja huollot suunnitellaan kuten oikeissakin lentoyhtiöissä. Airline1:lla on suuri merkitys koko koneen ja sen järjestelmien varmistamiseksi.

Finnair on kolmas lentoyhtiö, joka saa konetyypin käyttöönsä.  Yhtiö on ensimmäinen konetyypin operaattori Euroopassa ja laivastoon tulossa 11 konetta. Ensimmäinen Finnairille valmistuva A350 XWB on MSN18 ja seuraavat MSN19 ja MSN20.

Airbusin tilauskirjassa on 742 vahvistettua tilausta A350 XWB -koneiden eri versioista. Valmistaja odottaa kuluvan vuoden aikana lisää tilauksia. Lentoyhtiöitä saattavat houkuttaa myös Emiratesin peruutuksen jättämät tilausslotit.

Lue myös:
Artikkeli: Raportti: uuden A350 XWB:n ensimmäinen matkustajalento Pyreneiden yllä

Artikkeli: A350 XWB - kohti taivasta