Matkustajan oikeudet tunnetaan huonosti - Suomessa vain neljännes on kuullut asiasta

PaxRights_mobile_1Vain kolmasosa EU:n kansalaisista on kuullut  matkustajan oikeuksista. Prosentuaalinen osuus on Suomessa vieläkin heikompi ja enemmistö ei tiennyt oikeuksistaan lainkaan. Pelkästään lentoliikenteen osalta tietämys on hieman parempaa mutta silti lähes puolet ei tiennyt oikeuksistaan tai velvollisuuksistaan.

Euroopan komission joulukuussa 2014 julkaiseman Eurobarometrin mukaan vain 31 prosenttia EU:n kansalaisista tuntee matkustajan oikeudet ja velvollisuudet. Loput 59 prosenttia olivat niistä täysin tietämättömiä. Tutkimuksen tulosten mukaan kuitenkin vammaisista ja liikuntarajoitteisista matkustajista jopa 81 prosenttia oli erittäin tyytyväisiä saamaansa apuun.

Matkustajan oikeuksien tuntemusta on tutkittu aiemmin vuonna 2005 ja 2009. Molemmat aiemmat kyselyt rajoittuivat ainoastaan lentomatkustajan oikeuksiin. Tuoreimmassa kyselyssä käsiteltiin myös vammaisten ja liikuntarajoitteisten kokemuksia sekä liikenteen melua.

Kyselyyn vastanneista 78 prosenttia oli käyttänyt liikennevälineitä (autot, bussit, junat, laivat ja lentokoneet). Luku oli kuusi prosenttiyksikköä edellisvuotta suurempi. Vastanneista 28 prosenttia oli käyttänyt samalla aikavälillä liikkumiseensa lentokonetta ja kasvua vuoteen 2009 oli neljä prosenttiyksikköä. Suurinta liikennevälineiden käyttö oli Ruotsissa (95%) ja vähäisintä Kyproksella (57%). Suomessa luku oli 85 prosenttia ja heistä 37 prosenttia oli vertailukauden aikana matkustanut lentokoneella.

Violeta_Bulc_2014_1"Kansalaiset ovat ykkösprioriteettini Euroopan liikenneasioissa ja haluan varmistaa, että he ovat matkustaessaan tietoisia oikeuksistaan. On tärkeää, että oikeudet eivät ole olemassa vain paperilla. Katsaus osoittaa, että edistymistä on tapahtunut erityisesti vammaisten ja liikuntarajoitteisten keskuudessa mutta voimme yhä tehdä enemmän", sanoi EU:n liikenneasioista vastaava komissaari Violeta Bulc.

"On syytä muistaa, että kaikki EU:n kansalaiset kuuluvat lakien mukaan matkustajan oikeuksien piiriin, joka on erinomainen saavutus koko unionilta. Nyt prioriteettimme on varmistaa, että eurooppalaiset tuntevat oikeutensa. Tehdään yhdessä töitä tämän asian edistämiseksi", jatkoi Bulc.

Verrattuna vuoden 2009 tuloksiin prosentuaalinen osuus matkustajan oikeuksien tuntemisesta oli lähes ennallaan. Tutkimus kuitenkin osoitti myös, että vain 29 prosenttia EU:n kansalaisista oli kuullut, että matkustajan oikeuksia oli laajennettua ja ne koskivat matkustamista EU-alueella lentäen, junalla, vesiteitse tai linja-autolla. Pelkän aiheesta kuulemisen lisäksi vastaajista vain 23 prosenttia oli nähnyt, lukenut tai kuullut matkustajien oikeuksista kertovasta materiaalista. Huimalla 74 prosentilla ei ollut käsitystä asiasta. Tämä osoittaa, että edelleen on paljon tehtävää.

Kaikkiaan matkustajan oikeuksien tunteminen vaihteli maittain mutta kansallisellakin tasolla niiden tunteminen jäi alle puoleen. Vaihteluväli matkustajan oikeuksien tuntemisesta oli 48 prosentista 17 prosenttiin. Tietämys oli suurimmillaan Ranskassa ja vähäisintä Itävallassa.

EFHK_checkin_automaattiSuomessa oikeuksista oli ennen haastattelua kuullut vain 25 prosenttia. Niiden tunteminen oli myös yhtä heikolla tasolla, sillä vain samaiset 25 prosenttia kertoi lukeneensa, nähneensä tai kuulleensa matkustajan oikeuksista kertovasta materiaalista.

Lippua liikennevälineisiin ostaessaan matkailijoista 31 prosenttia tunsi oikeutensa. Suomalaisten keskuudessa ne tunsi 32 prosenttia. Luku oli kolme prosenttiyksikkö pienempi verrattuna vuoden 2009 lukuihin. Suomen kohdalla pudotusta tietämyksessä olikin jo 12 prosenttiyksikköä.

EFHK_baggagedropMatkustajien oikeudet tunteneista suurin osa oli saanut tiedon TV:stä tai radiosta (47%), lehdistä (36%) ja verkkojulkaisuista (27%).  Suurin osa suomalaisvastaajista (42%) oli saanut tietonsa verkkosivustoilta.

Vain vajaa viidennes oli nähtyt tietoja matkustajan oikeuksista matkallaan. Suomalaisten osalta lentokentillä tai juna-, bussi- ja laivaterminaaleissa materiaalia matkustajan oikeuksista oli nähnyt 25 prosenttia ja niiltä lähtevissä liikennevälineissä vain 11 prosenttia.

 

Myös lentomatkustajista alle puolet tuntee oikeutensa

EFHK_pax_2Pelkän lentoliikenteen osalta kaikista vastaajista 41 prosenttia tunsi oikeutensa ja 47 prosenttia taas ei tiennyt niistä lainkaan. Oikeuksista aiemmin kuulleista suomalaisvastaajista 37 prosenttia oli saanut tietoja niistä lentoyhtiöiltä mutta toisaalta samaiset 37 prosenttia eivät olleet saaneet asiasta mitään tietoa.

Lentomatkustajista 45 prosenttia oli saanut kattavat ja läpinäkyvät tiedot lipun hinnasta, kun taas vain 30 prosenttia oli jäänyt ilman tätä tietoa.  Lentojensa yksityiskohdista (aikataulut ja  lennonakaiset palvelut) tietoja oli saanut 54 prosenttia matkustajista ja ilman niitä jäi vain 21 prosenttia.

Suomalaisvastaajista 49 prosenttia oli saanut tietoa oikeuksistaan lentoyhtiöiltä. Määrä oli kansallisessa vertailussa euroalueen kolmanneksi suurinta Kroatian ja  Ruotsin jälkeen. Koko euroalueen keskiarvo oli alhaiset 24 prosenttia.

Airbus_nosesSuomalaisten lentomatkustajien informointi oli muutenkin hyvällä tasolla 52 prosenttia oli saanut kattavasti tietoa lipun hinnasta (vertailuksikärkimaat: Kypros 74% , Ruotsi 72% ja Kreikka 61%) ja 61 prosenttia oli informoitu lentojensa yksityiskohdista (vertailuksi kärkimaat: Luxemburg 74% , Itävalta 71% ja Tanska 70%).

 

Lentoliikenteen melu häiritsi vain pientä osaa

Kaikkien Eurobarometriin vastanneiden osalta 48 prosenttia ilmoitti ettei liikenteen melu häiritse lainkaan heidän päivittäistä elämäänsä. Ajoittain melusta häiriintyi 20 prosenttia, harvoin 23 prosenttia ja vain yhdeksän prosenttia jatkuvasti. Suomessa 56% ei kokenut melua häiritseväksi ja vain neljä prosenttia häirintyi melusta jatkuvasti. Kaikista vastanneista 60 prosenttia asui suurkaupungeissa.

Lineup_jono_1Lentoliikenteen melusta häiriintyi vain 14 prosenttia vastanneista. Suurimpana melunaiheuttajana nähtii maantieliikenne. Suomessa lentoliikenteen melun häirön aiheuttajiksi kertoi 15 prosenttia vastaajista.

Eurobarometrit (EB) ovat Euroopan komission rahoittamia käyntihaastattelututkimuksia, joissa kartoitetaan unionin kansalaisten sosiaalisia ja poliittisia mielipiteitä. Matkustajan oikeuksiin perehtyvän tutkimuksen teki maailman johtava kyselytutkimuksiin perustuvan markkina- informaation tuottaja TNS Gallup. Kysely tehtiin 28 jäsenvaltiossa 13.-22. syyskuuta 2014 haastatteluin kansalaisten omalla äidinkielellä. Vastanneita oli kaikkiaan 28 050. Suomessa kyselyn toteutti TNS Gallup Oy ja vastaajia oli 1028.

 

Matkustajan oikeudet kaikkien ulottuvilla

Euroopan komissio on jo vuonna 2012 julkistanut lento-, rautatie- linja-, auto- ja vesiliikenteen matkustajan oikeuksia käsittelevän Your Passenger Rights  -sovelluksen yleisimmille mobiilialustoille. Oikeuksistaan saa sen avulla tietoa helposti jopa kesken matkan.

EU_pax_rights_logoYour Passenger Rights  -sovellus toimii kysymys-vastaus periaatteella jolloin käyttäjä tunnistaa ongelmakohdan helposti ja saa tietää oikeutensa. Ohjelmisto on käytettävissä Applen iPhonella ja iPadilla, Googlen Androidilla, RIM:n BlackBerryllä ja Microsoftin Windows Phone 7:lla. Oikeuksista kerrotaan 25 eri kielellä.

Matkustajat voivat selvittää ongelmiaan myös Euroopan kuluttajakeskuksen ECC-Net: Travel App  -mobiilisovelluksella. Sen ensimmäinen versio julkaistiin kesällä 2014. Sovelluksesta löytyy myös matkustamisen kannalta tärkeitä puhelinnumeroita sekä yhteystietoja hätätilanteiden varalta.

Näiden apuvälineiden lisäksi Suomessa aloitti kesän 2014 aikana myös AirHelp-palvelu, joka auttaa lentomatkustajia saamaan heille kuuluvat korvaukset lentoyhtiöiltä omaa provisiotaan vastaan.

Suomessa matkustajien oikeuksien toteutumista valvoo Liikenteen turvallisuuvirasto Trafi  yhteistyössä kuluttaja-asiamiehen kanssa.

 Lataa EU:n lentomatkustajan oikeudet

Lue myös Lentoposti.fi:n uutisia matkustajien oikeuksista:

EU:n matkustajan oikeudet -sovellus päivittyi kesälomakaudelle

AirHelp aloitti Suomessa - myöhästymiskorvausten hakeminen lentoyhtiöiltä helpommaksi

Euroopan parlamentti hyväksyi esityksen lentomatkustajien oikeuksien parantamiseksi

Uudet lentomatkustajan oikeudet ottivat askeleen eteenpäin