Euroopan parlamentti hyväksyi esityksen lentomatkustajien oikeuksien parantamiseksi

eu_logoEuroopan parlamentti äänesti lentomatkustajien oikeuksien parantamisesta. Uuden ehdotuksen on  tarkoitus nostaa matkustaja kaiken keskipisteeksi parantamalla oikeutta saada hyvitys lennon huomattavasta myöhästymisestä sekä vahingoittuneista tai kadonneista matkatavaroista.  Ehdotus sisältää lisäksi päivitetyt säännöt tiedottamisesta, matkustajien neuvonnasta, uudelleen reitityksestä ja korvauksista.

Euroopan parlamentin täysistunnon äänestystulos Strasbourgissa antoi vahvan tuen komission ehdotukselle lentomatkustajien oikeuksien parantamiseksi. Mietinnön puolestä äänesti 580 edustajaa, vastaan 41 ja poissa oli 48.

"On tärkeää etteivät säännöt ole voimassa ainoastaan paperilla", kommentoi EU:n liikennekomissaari Siim Kallas parlamentin keskusteluja ja äänestystä.

"Paremmat lentomatkustajan oikeudet ovat kaikkien Euroopan kansalaisten intresseissä. Nykyisin vain noin kaksi prosenttia vaatimuksen jättäneistä lentomatkustajista saa korvauksia lentoyhtiöiltä", kommentoi europarlamentaarikko ja matkustajan oikeuksien parantamisesta mietinnön tehnyt Georges Bach.

Nykyinen ongelmalliseksi koettu lainsäädäntö lentomatkustajan oikeuksista [EC]261/2004 tuli voimaan vuonna 2004.

Seuraavaksi jäsenvaltiot tapaavat EU:n liikenneneuvoston kokouksessa kesäkuussa sopiakseen näkemyksestä lentomatkustajien oikeuksia koskevasta direktiivistä. Viimeisen 10 vuoden aikana vai 0,07 prosenttia kaiksita lennoista peruuntuivat maksukyvyttömyyden takia. Niiden lentojen matkustajista vain 12 prosenttia jäi jumiin matkakohteisiin.


Kolme suurempaa muutosta komission ehdotukseen

Parlamentin äänestämä ehdotus erosi lopulta kolmelta osalta komission ehdotuksesta.

Lyhyiden ja keskipitkien lentojen osalta parlamentti ehdottaa korvausrajaksi kolmen tunnin myöhästymistä, kun komissio ehdotti viiden tunnin rajaa.

EFHK_pax_2Ennalta arvaamattomien "force majeure"-tilanteiden osalta parlamentti tukee komission ehdotusta selkeistä määritelmistä eri tilanteisiin, jotka eivät ole lentoyhtiöiden hallinnassa. Sen sijaan teknisten vikojen kohdalla parlamentti ei tekisi poikkeuksia. Komission ehdotuksen mukaan ennalta arvaamattomaksi viaksi laskettaisiin lennolla sattuvat viat mikäli koneiden huolto on ollut asianmukaista.

Kolmantena erona oli huolenpidon rajaus. Komission ehdotuksen mukaan  ennalta arvaamattomissa tilanteissa kuten tulivuoden purkauksessa lentoyhtiön tulisi majoittaa matkustajaa kustannuksellaan maksimissaan kolmeksi päiväksi. Näin lentoyhtiöt saisivat ennustettavuutta kulujen osalta. Parlamentti puolestaan nostaisi rajan viiteen päivään.

Näiden lisäksi parlamentti ehdottu lentoyhtiöille velvoitetta ottaa vakuutus konkurssitapausten varalle. Tavoitteena olisi varmistaa, että matkustajat saisivat lentoyhtiön konkurssin jälkeen rahansa takaisin sekä pääsisivät kohteista takaisin kotiin.

Komission mukaan konkurssivakuutus kaksinkertaistaisi lentomatkustajien oikeuksista tulevat kustannukset, jotka siirtyisivät kuitenkin lentolippujen hintoihin.


Uusi mietintä tuo useita parannuksia oikeuksiin

Ehdotuksen mukaan lentoyhtiön huolenpitovelvoite alkaa jo kahden tunnin viivästyksen jälkeen lennon pituudesta huolimatta. Matkustajien on lisäksi saatava tietoa jos lento viivästyy puoli tuntia alkuperäisestä lähtöajasta.

Lentomatkustajan tulee saada lentoyhtiöltä vastaus valitukseensa viimeistään kahden kuukauden aikana ja tieto valituksen vastaanottamisesta viikon sisällä.

 Uudelleen reititystapauksissa lentomatkustajalla olisi uuden ehdotuksen mukaan oikeus lentää alkuperäisen yhtiön sijaan, kun viive on 12 tuntia. Komissio kuitenkin ehdottaa rajaksi alhaisempaa kahdeksaa tuntia.

Jatkolennoilta myöhästyville matkustajille on tarjottava kompensaatiota mikäli edellinen lento viivästyy vähintään 90 minuuttia.

Lentoyhtiö ei saisi enää jatkossa laskuttaa matkustajan virheellisen nimen korjaamista.

 

Informaation jakamista parannettava

Ennen äänestystä istunnossa käytiin vilkas keskustelu uudesta ehdotuksesta lentomatkustajien oikeudeksi. Puheenvuoroissa painotettiin asian tärkeyttä ja asiakkaan noistamista lainsäädännön keskipisteeksi.

Tärkeimpinä asioina esille nostettiin perille pääsy oikeaan aikaan, toimivat korvaussäännöt, jotka tekisivät korvaussummista järkeviä. Esille nousi myös informaation jakamisen tärkeys.

EU_pax_rights_logoPidettyjen puheenvuorojen mukaan lentoyhtiöt eivät nykyisellään kerro tarpeeksi selkeästi esimerkiksi sallitusta matkatavarasta vaan tieto on kaivettava monien eri sivujen takaa. Myös käsimatkatavarasääntöä tulisi selventää, jotta matkustaja tietäisi mitä saa ottaa mukaan koneeseen. Tavaroita ei edustajien mukaan uskalleta laittaa ruumaan koska ne katoavat matkalla. Keskusteluissa väiteltiin myös käsilaukkujen koosta.

Tiedotusta lentomatkustajan oikeuksista tulisi parantaa ja sen tulisi olla nykyistä avoimempaa. Matkustajat eivät tunne oikeuksiaan ja korvaukset jäävät saamatta. Lainsäädännön tulisi huolehtia myös siitä, että kuluttajien oikeuksista pidettäisiin kiinni ja nykyisenkaltainen taistelu lentoyhtiöiden kanssa tulisi päätökseen.

Uudistus nähtiin välttämättömänä koska lentoyhtiöt käyttävät nykyistä säännöstöä väärin. Kiivaan puheenvuoron käyttäneen edustajan mukaan uusi mietintö lopettaa lentoyhtiöiden porskuttamisen. Lentoyhtiöt pitävät kaikkia myöhästymisiä ja teknisiä vikoja "force majeure" -tilanteina.

Parlamentti sai kiitosta siitä, että se on onnistunut korjaamaan komission pahimmat virheet uudessa mietinnössä. Keskusteluissa painotettiin, että kyseessä ovat lentomatkustajan oikeudet ja lentoyhtiön velvollisuudet.

Lue myös: