EU luopuu slottisäännöistä tilapäisesti - päätös on voimassa IATA-kesäaikataulukauden loppuun

jattovanat_2(päivittynyt 1.4. klo 16.20) Euroopan parlamentti hyväksyi 26. maaliskuuta EU-komission 13. maaliskuuta antaman ehdotuksen vilkkaiden lentoasemien lähtö- ja saapumisaikamenettelyn tilapäiväisestä keskettämisestä. Slottisääntöä ei päätöksen myötä tarvitse noudattaa IATA-kesäaikataulukaudella ja turhilta lennoilta tai muilta ei toivotuilta lisävaikutuksilta vältytään. Asia odottaa vielä Euroopan neuvoston hyväksyntää, joka tapahtuu lähipäivinä. 

Euroopan parlamentti hyväksyi komission ehdotukset lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamiseksi.

Asetuksessa (ETY) N:o 95/93 vahvistetaan EU:n lentoasemien lähtö- ja saapumisaikojen jakamista koskevat säännöt. Asetuksen 10 artikla sisältää ”käytä tai menetä” -säännön, jonka mukaan lentoliikenteen harjoittajien on käytettävä vähintään 80 prosenttia niille jaetuista lähtö- ja saapumisajoista tietyllä aikataulukaudella (IATA-kesä- tai talvikaudella) säilyttääkseen etuoikeuden samaan lähtö- ja saapumisaikojen sarjaan seuraavan vuoden vastaavalla aikataulukaudella. Kyseessä on siis ns. grandfather rights eli saavutetut oikeudet.

Koronavirusepidemian puhkeaminen on aiheuttanut lentoliikenteen harjoittajille vakavia vaikutuksia, joiden vuoksi lentoliikenne on vähentynyt merkittävästi koko maailmassa vuoden 2020 alusta alkaen. EU toteaa myös, että pandemian kehittymistä tai sen vaikutusten kestoa on mahdotonta ennustaa. Useat eri tahot arvioivat tilanteen jatkuvan ainakin maalis-, huhti-, touko- ja kesäkuun 2020 ajan.

Kysynnän vähentymisen seurauksena lähtö- ja saapumisaikojen käyttö jäi talvikaudella 2019–2020 ja jää myös kesäkaudella 2020 alle asetuksessa määrätyn 80 prosentin kynnysarvon elleivät lentoyhtiöt lennättäisi tyhjiä koneita kyseisillä reiteillä.

Määräaikainen keskeytyspäätös meni läpi Euroopan parlamentissä äänillä 688 puolesta, vastaan nolla ja poissa oli kaksi. Slottisääntö on tauolla IATA-kesäaikataulukauden loppuun saakkka eli 29. maaliskuuta alkaen aina 24. lokakuuta 2020 saakka. Lentoyhtiöillä ei siis ole velvoitetta noudattaa saamiaan lähtö- ja saapumisaikoja ja sääntö on voimassa takautuvasti 1. maaliskuuta alkaen.

Tilapäinen lainsädäntö tulee voimaan, kun Euroopan neuvosto sen hyväksyy ja se julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä.

Tieto julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 31.3.2020.

Päivitys 1.4. kello 16.20: lisätty tieto julkaisusta EU:n lehdessä.

Lue myös: