IATA: Britannian ero EU:sta vaikuttaa merkittävästi lentomatkustusmarkkinoihin

a380_british_2net_eadsKansainvälisen ilmakuljetusliitto IATA:n tekemien alustavien arvioiden mukaan Britannian ero EU:sta vaikuttaa alentavasti lentomatkustusmarkkinoihin. Kasvun odotetaan jäävän 3-5 prosenttia alemmas vuoteen 2020 mennessä kuin ilman eroa Euroopan unionista. Vaikutukset rahtimarkkinoihin eivät ole niin selkeät mutta kansainvälisen kaupan odoetaan hidastuvan pitkällä tähtäimellä.

"Brexit-äänestys on aiheuttanut paljon epävarmuutta niin talouteen kuin muuallekin. Samalla kun Britannian ja EU:n johtajat aloittavat työnsä uudenlaisen suhteen rakentamiseksi on panostuksia syytä ohjata myös matkustukseen ja kauppaan", kommentoi IATA:n johtaja Tony Tyler.

"Ilmakuljetus on suuressa roolissa tämän mahdollistamisessa. Britannian ja EU:n välillä oli vuonna 2015 kaikkiaan 117 miljoonaa lentomatkustajaa. Lentoyhteydet luovat liiketoimintaa, tukevat työpaikkoja ja rakentavat vaurautta. On äärimmäisen tärkeää, että uusi Britannian ja EU:n välinen suhde varmistaa yhteisiä etuja turvallisen ja tehokkaan lentoliikenteen osalta".

easyjet_A320_250th_1IATA:n arvioiden mukaan matkustajaliikenteen vuosittainen kasvu hidastuu 1-1,5 prosentilla. Punnan rajun pudotuksen merkitys sen sijaan jää IATA:n mukaan vähäiseksi, sillä se lisää matkustusta Britanniaan ja kompensoi maasta lähtevän lentomatkustuksen vähentymistä.

Matkustajaliikenteen kasvun hidastumisen lisäksi toinen iso ongelma on ilmailun sääntely. Yhdistyneillä kuningaskunnilla on edessään kompromissien teko Euroopan ilmailun sisämarkkinoiden ja omien lentoliikennesopimustensa kanssa.


Tärkeä pääsy EU:n ilmailumarkkinoille

EU-alue on suurin yksittäinen markkina, jonne lentoliikenne saarivaltakunnasta suuntautuu. Kaikesta matkustajaliiikenteestä alueelle tulee 49 prosenttia ja kaikesta aikataulunmukaisesti lentoliikenteestä 54 prosenttia.

BA_tailHuomioiden maat joilla on pääsy Euroopan ilmailun sisämarkkinoille Euroopan yhteisen ilmailualueen (ECAA) kautta on merkitys yhä suurempi. Kyseisiä maita ovat Islanti, Norja ja uset Balkanin alueen maat.

Yhteiset ilmailumarkkinat ovat isossa roolissa Britanniasta ulospäin suuntautuvan lentoliikenteen lisäksi myös toisinpäin koko Euroopalle. Yhdistyneiden kuningaskuntien markkinat ovat tärkeät eurooppalaisille lentoyhtiöille.

Lisäksi markkinoille pääsyn ongelmat jatkuvat myös Britannian ja EU:n välisten reittien ulkopuolelle. EU:sta eroavan maan lentoreitit muualla maailmaan on vuodesta 2002 neuvoteltu yhteisesti koskemaan EU-markkinoita omien kahdenvälisten sopimusten sijaan. Yksi suurimmista yksittäisistä sopimuksista on vuonna 2008 solmittu EU-US openskies -sopimus.

Eroneuvotteluiden tuloksena nämä lentoliikennesopimukset eivät enää koskisi Yhdistyneitä kuningaskuntia. Jossain tapauksissa sillä voisi olla positiivisia vaikutuksia kahdenvälisille neuvotteluille mutta samalla Britannia menettää 500 miljoonan kansalaisen kokoisen markkinalueen tuen neuvotteluissa.

Mitä läheisemmät suhteet EU:n ja Britannian välille luodaan ei edessä todennäköisesti ole suuria lentoliikennesopimusneuvotteluja.

Lue myös aikaisempi uutisemme aiheesta: