17 maata kokoontui Washingtonissa vastustamaan EU:n päästökauppaa

BlacklabeledIATA raportoi tyytyväisyyttä myönteisiin tuloksiin Washingonissa järjestetystä kokouksesta, jossa 17 maailman suurinta lentoliikenteen mahtia keskustelivat  rakentavista askeleista kohti maailmanlaajuista päästökauppaa.

Seitsemäntoista EU:n ulkopuolisen valtion hallitukset olivat yhtä mieltä, että ratkaisu päästökauppariitoihin saavutetaan ICAO:n avulla. Maat myös vahvistivat kantansa vastustaa EU:n päästökauppaa vahvoin toimin.

Vastustajamaat odottavat markkinapohjaista ratkaisua ja jatkavat työtä sen kehittämiseksi. ICAO:n CAEP-komitea sai muodostettua maailmanlaajuisen lentokonekohtaisen CO2-standardin heinäkuussa 2012. CAEP:n aikaansaaman uuden CO2- järjestelmän avulla valtiot ja tarkkailijajärjestöt, jotka yhdessä muodostavat CAEP voivat siirtyä seuraaviin kehittämisvaiheisiin ICAO CO2 standardin kanssa.


Maailmanlaajuista 
ilmailuyhteisöä kannustetaan näkemään EU:n eripuraisen järjestelmän ohitse ja näkemään valtavat sosioekonomiset hyödyt joita määrätietoinen panostaminen maailmanlaajuiden ratkaisun löytämiseksi alalle tarjoaa. ICAO:n ratkaisua odotetaan ja se tulisi olemaan kaikille osapuolille tasavertainen.