ICAO:n yleiskokous päätökseen - maailmanlaajuisen päästöratkaisun syntyyn uskotaan

ICAO_logoYK:n alaisen kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAO:n 38:s yleiskokous on saatu päätökseen. EU ja kansanvälinen ilmakuljetusliitto IATA ilmaisivat tyytyväisyytensä kokouksessa aikaansaatuun suunnitelmaan päästövähennysjärjestelmän käyttöönottamisesta. Päätöksen uskotaan yhdistävän hallituksia keskittymään maailmanlaajuisen ratkaisun saavuttamiseksi.

ICAO sai yleiskokoukseessaan jäsenvaltioidensa hyväksynnän alan kattavalle suunnitelmalle kehittää maailmanlaajuinen markkinapohjainen-mittari (MBM) kansainvälistä lentoliikennettä varten.

"MBM-sopimus on historiallinen saavutus ilmaliikenteelle ja maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen haasteita ajatellen", vahvisti ICAO:n neuvoston puheenjohtaja Roberto Kobeh González.

ICAO:n jäsenvaltiot sopivat palaavansa vuoden 2016 yleiskokoukseen ehdotelmalla maailmanlaajuiseksi MBM-ratkaisuksi, joka otettaisiin käyttöön vuoteen 2020 mennessä. Edessä on kova työ ja on myös vastattava kehittyvien maiden tuomiin haasteisiin.

Lentoposti.fi kertoi EU:n toiveesta päästövähennysjärjestelmän säilyttämisesti 26. syyskuuta. Ehdotus vuonna 2020 voimaan tulevasta päästövähennysjärjestelmästä tuotaisiin EU:n toiveen mukaan vuoden 2016 kokoukseen.

Ilmailuala tuottaa nyt 3 prosenttia maailmanlaajuisista CO2-päästöistä mutta ICAO:n tilastojen mukaan lentoliikenteen päästöjen ennustetaan nousevan 4-6 kertaisiksi vuoteen 2050 mennessä. Vertailulukuna on käytetty vuoden 2010 tasoa.


Ei ainoastaan päästökauppaa

Yleiskokouksessa tuettiin voimakkaasti myös muita ICAO:n maailmanlaajuisia ohjelmia. Jäsenvaltiot toimivat yhteistyössä saavuttaakseen merkittäviä toiminnallisia tuloksia turvallisuuden ja lentoliikenteen kasvun osalta, jonka ennustetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä.

Yleiskokous antoi myös tukensa EU:n IOSA turvallisuusauditoinneille, joista on ollut todistettua hyötyä jatkuvan valvontansa takia. Turvatarkastusten osalta yleiskokous kannusti noudattamaan ICAO:n maailmanlaajuisia standardeja maahantulon ja rajavalvonnan osalta. Lisäksi lentorahdin turvatoimien osalta kannustettiin noudattamaan ICAO:n määräyksiä lentorahtikuljetusten turvaamiseksi.

Jäsenvaltioita kannustettiin myös yhdenmukaistamaan kuluttajansuojaa Montrealin vuoden 1999 yleiskokouksen päätösten mukaiseksi. Verotuksen osalta kehotettiin välttämään syrjiviä sekä kaksinkertaisia veroja kansainvälisen ilmailun osalta.

Yleiskokous myös sopi päivityksistä Tokion yleiskokouksen päätöksiin häirikkömatkustajien suhteen.

Teknologian osalta todettiin maailmanlaajuisten suunnistusjärjestelmien kehittyvän ja yleiskokous kehotti huomioimaan etteivät laitestandardit olisi riippuvaisia jostain tietystä satelliittinavigointijärjestelmästä.

Ympäristöasioiden osalta ICAO oli tyytyväinen suureen kehitykseen kuluneella kolmivuotisjaksolla. Yleiskokous vahvisti päämääriä teknologian, operaatioiden ja vaihtoehtoisten polttoaineiden kehittämiseksi.

Yleiskokous oli siviili-ilmailujärjestön historian suurin. Kokoukseen osallistui 1845 henkilöä 184 jäsenvaltiosta. Mukana oli lisäksi 54 tarkkailijadelegaatiota.


EU ja IATA ylistävät yleiskokouksen päätöksiä

eu_logoMarkkinapohjainen mittari tulee sisältämään useita teknisiä ja operatiivisia toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. Sopimuksen myötä ilmailualasta tulee ensimmäinen kansainvälinen sektori, joka ottaa käyttöön maailmanlaajuisen markkinamekanismin vähentämään päästöjä.

"Olen erittäin iloinen, että pitkien ja vaikeiden neuvottelujen päätteeksi meillä on vihdoin maailmanlaajuinen sopimus ilmailualan päästöistäMBM-sopimus on hyvä uutinen matkustajille ja ilmailualalle mutta tärkeintä se on maapallolle", kommentoi EU:n liikennekomissaari Siim Kallas.

"Työtä on kuitenkin vielä edessä nykyhetken ja vuoden 2016 välillä. Nyt olemme kuitenkin osoittaneet, että olemme tosissamme, kun käsitellään ilmailualan ekologista jalanjälkeä", päättää Kallas.

"EU:n kova työ on tuottanut tulosta. Monen vuoden jälkeen ICAO on vihdoin suostunut ensimmäiseen maailmanlaajuiseen sopimukseen ilmailun päästöjä koskien. Tätä ei olisi tapahtunut ilman EU:n työtä ja päättäväisyyttä", sanoo EU:n ilmastokomissaari Connie Hedegaard.

EU komissio, Euroopan parlamentti ja EU:n jäsenvaltiot tekevät jatkossa päätöksiä uuden MBM-sopimuksen valossa ja arvioivat sen vaikutuksia EU:n ETS-päästökaupan seuraavia askeleista varten.

Kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA kiittelee päätöstä erittäin tärkeän sopimuksen osalta yleiskokouksen päätteeksi. Sopimus on keskeinen tekijä vuodesta 2020 alkavalle hiilineutraalin kasvun ajalle.

"Sopimukseen pääsy toimenpiteistä ilmastonmuutosta vastaan oli suuri päivä ilmailulle. Nyt meillä on valtuutus kolmen vuoden aikana selvittää yksityiskohtia MBM-sopimukselle", sanoo IATA:n johtaja Tony Tyler.

"On syytä antaa tunnustusta myös Euroopan komissiolle ja parlamentille niiden työstä ilmailualan päästö asian nostamisesta kansainväliselle asialistalle", päättää Tyler.

IATA:n 240 lentoyhtiöjäsentä vastaavat 84 prosentin osuudesta maailmanlaajuisesta lentoliikenteestä.

Lue myös: