ABC4EU pyrkii yhtenäistämään automaattiset rajatarkastukset – pilotointi Madridin lentokentällä

rajatarkastusautomaatti_3Pääosin Euroopan Unionin rahoittamassa ABC4EU-hankkeessa haetaan ratkaisua automaattisten rajatarkastusten yhteinäistämiseen. Pilottihankkeen automaatit ovat koekäytössä Madridin Barajasin lentokentällä. Mukana monikansallisessa hankkeessa on suomalainen Laurea ammattikorkeakoulu.

Automatisoinnilla haetaan parempaa kustannustehokkuutta viranomaistyöskentelyyn ja matkustajille joustavia ja sujuvia passintarkastuksia uudella teknologialla.

Laurea-ammattikorkeakoulu osallistuu ABC4EU-hankkeessa yhdessä 12 kansainvälisen toimijan kanssa automaattisten rajatarkastusjärjestelmien kehittämiseen, josta saatavat hyödyt voidaan huomioida kotimaassa Rajavartiolaitoksen kehitystyössä. Hankkeessa on mukana myös portugalilainen Vision-box, jonka kanssa Rajavartiolaitos on kehittänyt Suomessa käytössä olevat rajatarkastusautomaatit.

Madridin Bajarasin lentokentän saapuvilla lentomatkustajilla on mahdollisuus kulkea uusien, hankkeessa kehitettyjen automaattisten rajatarkastusporttien kautta. Matkustajat voivat myös antaa palautetta automaattisen rajatarkastusportin käyttökokemuksestaan.

Pilottiin voivat osallistua yli 18-vuotiaat kolmansien maiden kansalaiset, jotka ylittävät Schengen-alueen ulkorajat, matkustamalla EU-alueen ulkopuolelta. Osallistuvalla henkilöllä tulee olla biometrinen passi, ja lyhytaikainen viisumi. Pilotointiin osallistuneita matkustajia haastatellaan käyttökokemuksestaan heti koekäytön jälkeen.

Ensimmäinen uusien automaattien koekäyttöjakso on Madridissa 28.11. – 2.12.2016 ja toinen jakso toteutetaan 12.12. – 16.12.2016.

ABC4EU-projektissa noudatetaan EU:n tietosuojaohjeistuksia. Kyseisessä testausvaiheessa saatua tietoa käytetään ainoastaan tutkimustyötä varten.

"Osallistuminen tähän monikansalliseen projektiin on tärkeä organisaatiollemme, koska Laurea Suomen suurimpana siviiliturvallisuusalan oppilaitoksena saamme testata tuloksia automatisoitujen rajatarkastusporttien toimivuudesta matkustajamukavuuden näkökulmasta", kertoo TKI-johtaja Isto Mattila Laurea-ammattikorkeakoulusta.

"ABC4EU-hankkeessa tuotetaan pilotoinnista ja rajatarkastuksesta myös aineistoa aiheesta kiinnostuneille. Laurean TKI-työssä yhdistetään akateemista tutkimusta käytännön osaamiseen ja teknistä asiantuntemusta perinteiseen turvallisuusalan koulutukseen. Näin mahdollistamme palvelujen kehittämisen sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymisen", jatkaa Mattila-

Suomen Rajavartiolaitoksella on ollut rajatarkastusautomaatteja Helsinki-Vantaan lentoasemalla jo joulukuusta 2010 lähtien. Automaatit ovat lähtevien ja saapuvien matkustajien käytössä. Laitteita on Helsinki-Vantaalla useita kymmeniä ja niitä on käyttää vuosittain jo yli miljoona matkustajaa.