AFIR-asetuksen toimeenpano etenee - vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfraohjelma lausuntokierrokselle

BlacklabeledLiikenne- ja viestintäministeriö antoi kansalliseksi liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfraohjelmaluonnoksen lausuntokierrokselle. Kansallinen jakeluinfraohjelma sisältää päivitetyn arvion fossiilisille polttoaineille vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfran ja markkinan kehityksestä tie-, raide-, meri- ja lentoliikenteessä.

Ohjelma toimii AFIR-asetuksen toimeenpanon edistäjänä ja asetuksen edellyttämän seurannan pohjana. Ohjelmassa asetetaan tavoitteita sekä esitellään tavoitteiden saavuttamista edistäviä toimia. 

 EU:n vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfra-asetus eli nk. AFIR-asetus sisältää vaatimuksia jakeluinfran minimitasoksi ja edellyttää kansallisen jakeluinfraohjelman laatimista. EU-tasolla AFIR-asetuksesta päästiin sopuun heinäkuussa 2023.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfran kehittyminen on keskeinen liikenteen puhtaan energian siirtymän mahdollistaja.

Ohjelmaluonnos on laadittu liikenne- ja viestintäministeriön maaliskuussa 2023 julkaiseman tieliikenteen jakeluinfraohjelman, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Väyläviraston selvitysten sekä sidosryhmien kanssa alkuvuonna 2024 käydyn työpajatyöskentelyn pohjalta. Valmistelussa on huomioitu myös yhteistyö valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivityksen kanssa.


Lentoliikenteessä käyttövoimasiirtymä on vielä alkuvaiheessa

Liikenteen käyttövoimasiirtymään vaikuttavat uusien käyttövoimien saatavuus ja hinta sekä jakeluinfran rakentuminen. Liikennevälineiden uusiutumisvauhti määrittää uusien käyttövoimien kysyntää. 

Lentoliikenteessä käyttövoimasiirtymä on alkuvaiheessa. Suomessa kaupallisessa lentoliikenteessä ei vielä hyödynnetä sähköä tai vetyä. Biopohjaisilla kestävillä lentopolttoaineilla arvioidaan olevan tulevaisuudessa tärkeä rooli erityisesti pitkän matkan lentoliikenteen päästöjen vähentämisessä. 

AFIR-asetus asettaa lentoliikenteen osalta velvoitteita myös maasähkön syötölle lentoasemilla pysäköityjen ilma-alusten käyttöön.

Lausuntoja ohjelmaluonnokseen voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset 8. syyskuuta 2024 saakka. Ohjelma on toimitettava Euroopan komissiolle 31. joulukuuta 2024 mennessä.

Lue myös: