EU:ssa sopu AFIR-asetuksesta - edistää mm. lentoliikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelua

BlacklabeledEuroopan unionin jäsenmaat, parlamentti ja komissio ovat päässeet alustavaan sopuun nk. AFIR-asetuksesta (Alternative Fuels Infrastructure), jolla pyritään edistämään vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoa erityisesti tie-, vesi- ja lentoliikenteessä. Tavoitteena on taata riittävä vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri.

Uudessa vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskevassa asetuksessa (AFIR-asetus) asetetaan pakolliset tavoitteet tieliikenteen lataus- ja vetytankkausinfrastruktuurin, meri- ja sisävesisatamien maasähkön ja pysäköityjen ilma-alusten sähkönsyötön käyttöönotolle.

Lentoliikenteen osalta asetuksen mukaan lentoasemien on syötettävä sähköä pysäköidyille ilma-aluksille kaikilla matkustajasiltapaikoilla vuoteen 2025 mennessä ja kaikilla kenttäseisontapaikoilla vuoteen 2030 mennessä.

AFIR-asetuksesta päästiin yhteisymmärrykseen kolmikantaneuvotteluissa 28. maaliskuuta 2023.  Seuraavaksi alustavaa sopua käsitellään jäsenmaiden pysyvien edustajien komiteassa (Coreper).

Sen jälkeen asetusehdotus on tarkoitus hyväksyä ministerineuvoston kokouksessa ja se tarvitsee myös parlamentin virallisen hyväksynnän. Asetus astuu voimaan 20 päivää sen jälkeen, kun se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.

Yhteisymmärrys on tärkeä askel Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamiseen tähtäävän komission 55-valmiuspaketin (Fit for 55) hyväksymisessä.  Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on EU:n pitkän aikavälin kasvustrategia, jolla EU:sta tehdään ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.

Lue myös: