EU hyväksyi lentoliikenteen lähtö- ja saapumisaikoja koskevat poikkeukset syksyyn 2021 saakka

Taivas_1Euroopan neuvosto hyväksyi 15. helmikuuta väliaikaisen sääntökokonaisuuden ilmailualan tukemiseksi, sillä koronaviruspandemia vaikuttaa siihen edelleen voimakkaasti. Poikkeus koskee lentoasemien lähtö- ja saapumisaika- eli slot-vaatimuksia.

Euroopan neuvosto hyväksyi asetuksen kirjallisella menettelyllä. Neuvosto ja Euroopan parlamentti sopivat nopeutetusta menettelystä ja tekivät tiiviisti yhteistyötä päästäkseen yhteisymmärrykseen, mikä mahdollisti säädösten nopean hyväksymisen. Parlamentti äänesti asiasta 10. helmikuuta.

Molemmat toimielimet allekirjoittavat säädökset, ja ne julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä. Ne tulevat voimaan julkaisemista seuraavana päivänä.

Poikkeus lentoasemien lähtö- ja saapumisaikavaatimuksista suojaa lentoyhtiöitä ja ehkäisee ympäristöhaittoja, joita syntyisi tyhjien lentojen lentämisestä pelkästään siksi, että voitaisiin pitää seuraavan vuoden lähtö- ja saapumisajat.

EU:n lentoasemien lähtö- ja saapumisaikoja koskevien yleisten vaatimusten mukaan lentoyhtiöiden on käytettävä ainakin 80% lähtö- ja saapumisajoistaan, jotta ne voivat pitää ne myös seuraavana vuonna. Lentoyhtiöille annetaan nyt mahdollisuus palauttaa 50% lähtö- ja saapumisaikojen sarjoistaan ennen vuoden 2021 kesäkauden alkua, mutta niiden on käytettävä vähintään 50% jäljelle jäävistä lähtö- ja saapumisajoista, jos ne haluavat pitää ne.

Komissio valtuutetaan antamaan delegoituja säädöksiä yhdeksi vuodeksi seuraavien kahden kauden ajaksi. Näillä säädöksillä komissio voi muuttaa vähimmäiskäyttöasteen 30–70%:iin, jotta voidaan vastata joustavasti erilaisiin lentoliikenteen tasoihin.

Mahdollisuutta palauttaa 50% koko lähtö- ja saapumisaikojen sarjasta sovelletaan vain kesään 2021.

Lentoyhtiöiden on kuitenkin palautettava kaikki lähtö- ja saapumisajat, joita ne eivät aio käyttää, vähintään kolme viikkoa ennen suunniteltua lentoa, jotta muilla lentoyhtiöillä on mahdollisuus käyttää tämä käyttämätön kapasiteetti.

Kolmen viikon sääntöä sovelletaan myös silloin, jos toimenpiteitä pidennetään delegoiduilla säädöksillä. Lähtö- ja saapumisaikojen palauttamista koskevat säännöt ovat esimerkki asetukseen sisältyvistä toimenpiteistä, joilla käynnistetään alan toiminta uudelleen ja edistetään kilpailua.

Asetuksen nopea hyväksyminen antaa toimialalle vakaan oikeudellisen kehyksen, jossa se voi suunnitella toimintaansa tuleville kausille. Tämä tarkoittaa myös sitä, että uudet säännöt ovat voimassa, kun vuoden 2021 kesäkausi alkaa 28. maaliskuuta 2021.

Edellisen kerran EU myönsi poikkeuksen slot-menettelyyn lokakuussa 2020. Kokonaisuudessaan poikkeusta lähtö- ja saapumisaikavaatimuksista on edeltänyt täysimääräinen poikkeus lähtö- ja saapumisajoista, jota on sovellettu kesällä 2020 ja nyt käynnissä olevalla talvikaudella 2020–2021. MH

Lue myös: