Ilmailualaa koskevan EU:n päästökauppajärjestelmän sääntöjen soveltamisesta saavutettu yhteisymmärrys

taivas_vanat_1Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat joulukuussa 2022 päässeet yhteisymmärrykseen ilmailualan osuudesta komission 55-valmiuspaketissa (Fit For 55), ja ne vahvistavat lailla ilmailualan panoksen EU:n tavoitteeseen vähentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Ilmailun päästöt ovat Euroopassa lisääntyneet keskimäärin 5 prosenttia vuodesta 2013 vuoteen 2019. Vaikka ilmailun päästöt vähenivät dramaattisesti pandemian aikana, niiden ennustetaan taas kasvavan.

Ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi EU:n on vähennettävä liikenteen päästöjä – ilmailu mukaan lukien – 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Vertailutasona on vuosi 1990.

Ilmailualan kunnianhimoisemmat ilmastotavoitteet ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta EU voi saavuttaa Pariisin sopimuksen mukaiset ilmastotavoitteensa ja toteuttaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman.

Poliittiseen yhteisymmärrykseen osapuolet päätyivät ilmailualaa koskevien EU:n päästökauppajärjestelmän sääntöjen tarkistamisesta myöhään illalla 6. joulukuuta 2022.

"EU on täysin sitoutunut vuosien 2030 ja 2050 ilmastotavoitteisiinsa, ja olemme päättäneet valjastaa kaikki alat ilmastoneutraaliuden saavuttamiseen", sanoi Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta vastaava johtava varapuheenjohtaja Frans Timmermans.

"Tämä yhteisymmärrys tiukentaa päästökauppajärjestelmää niin, että voidaan luoda vahvempi taloudellinen kannustin vähentää päästöjä. Samalla autamme polttoaineiden toimittajia ja lentoliikenteen harjoittajia ottamaan käyttöön kestäviä lentopolttoaineita. Sen varmistaminen, että ilmailualan päästöjä vähennetään merkittävästi, on olennainen osa 55-valmiuspakettia", jatkoi Timmermans.

Päästökaupan päivitettyjen sääntöjen on määrä nopeuttaa saastuttaja maksaa -periaatteen täytäntöönpanoa, kun ilmailualalle myönnettävät ilmaiset päästöoikeudet lakkautetaan vaiheittain vuoteen 2026 mennessä.

Ilmailualaan vuodesta 2012 lähtien sovellettua nykyistä järjestelmää tiukennetaan saavutetun yhteisymmärryksen myötä. Tämä tarkoittaa sitä, että ilmailualalla on entistä suurempi vastuu hiilijalanjälkensä maksamisesta ja että päästöjen vähentämiseen on enemmän taloudellisia kannustimia vahvan hintasignaalin ansiosta.

 EU:ssa käytettävä hiilen hinnoittelu pysyy EU:n/ETA:n sisäisten lentojen sekä Sveitsiin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lähtevien lentojen osalta voimassa vuoden 2027 alkuun eli sääntöjen kansainvälistä soveltamista koskeva nykyinen ”stop the clock” -mekanismi säilytetään siihen asti.

Komissio tekee vuonna 2026 arvioinnin Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) perustamasta kansainvälisen lentoliikenteen kansainvälisestä päästöhyvitysjärjestelmästä (CORSIA) sen selvittämiseksi, saavutetaanko sillä riittävällä tavalla Pariisin sopimuksen tavoitteet.

Arvioinnin tulosten perusteella komissio tekee lainsäädäntöehdotuksen, jolla EU:n päästökauppajärjestelmä voitaisiin laajentaa lähteviin lentoihin, jos CORSIA-järjestelmä ei ole riittävän yhdenmukainen Pariisin sopimuksen kanssa.

Yhteisymmärrykseen sisältyy myös uusi tukijärjestelmä, jolla nopeutetaan kestävien lentopolttoaineiden käyttöä ja joka rahoitetaan EU:n päästökauppajärjestelmän tuloilla. Rahoituksen määräksi arvioidaan 1,6 miljardia euroa.

Lisäksi luodaan uusi järjestelmä, jonka avulla lentoyhtiöt voivat seurata, raportoida ja todentaa ilmailuun liittyviä muita kuin hiilidioksidipäästöjä ja ilmailun ympäristövaikutuksia. Näiden osuus ilmailun kokonaisilmastovaikutuksesta on kaksi kolmasosaa.

Kansainvälisen ilmailun päästöistä julkistetaan käyttäjäystävällisellä tavalla enemmän tietoja, mikä on merkittävä askel kohti läpinäkyvyyttä. Samalla kuitenkin suojataan kaupallisesti arkaluonteiset tiedot.

Poliittinen yhteisymmärrys on vielä hyväksyttävä virallisesti. Kun tämä prosessi on saatu päätökseen Euroopan parlamentissa ja neuvostossa, uudet säännöt julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne tulevat voimaan välittömästi.

Lue myös: