Airbus ennustaa Helsinki-Vantaasta uutta ilmailun suurkeskusta

Airbus_GMF2012_2031_Andrew_GordonAirbusin tuoreimman Helsingissä pidetyn globaalin markkinakatsauksen mukaan pohjoismaisten lentoyhtiöiden ennustetaan tarvitsevan miltei 540 uutta matkustajalentokonetta vuosina 2012-2031. Ilmailun suurkeskusten määrä on kasvussa ja suurten joukkoon on nousemassa myös Helsinki-Vantaa.


Airbusin GMF-ennuste (Global Market Forecast)  Pohjoismaille perustuu seitsemän maan analyysiin, johon sisältyy yli 35 lentoyhtiötä. Nämä yhtiöt lentävät noin 280  yli 100-paikkaista matkustajakonetta. Airbusin pohjoismaihin luetaan mukaan Grönlanti, Färsaaret, Islanti, Norja, Ruotsi,  Suomi ja Tanska

Liikenne Suomesta ja Suomeen on kasvanut 97 prosenttia vuodesta 2002. Vastaavana aikana kansainvälisen liikenteen määrä on noussut vielä selvästi enemmän eli 126 prosenttia. Liikenne varsinkin tärkeille IVY- ja Aasian-Tyynenmeren alueille on kasvanut erittäin vahvasti. Kasvun takana ovat turismi, maan kehittynyt talous sekä korkea elintaso ja käytettävissä olevat varat.

”Seuraavan 20 vuoden aikana Suomen-liikenteen odotetaan kasvavan 3,7 prosenttia vuodessa. Samana ajanjaksona liikenne kehittyville markkinoille kasvaa tätäkin enemmän. Esimerkiksi Aasian-Tyynenmeren alueelle liikenteen ennustetaan kasvavan 5,6 prosenttia vuodessa”, Airbusin strategisen markkinoinnin ja analysoinnin johtaja Andrew Gordon sanoo.

”Kun liikenne lisääntyy ja kehittyy, Helsingistä on tutkimuksemme mukaan muodostumassa yksi maailman kansainvälisen matkustajalentoliikenteen 92 megakeskuksesta vuoteen 2031 mennessä". Tämä todennäköisesti kasvattaa entistä modernimpien ja polttoaine­tehokkaampien lentokoneiden kysyntää Suomessa.”

Ilmailun suurkeskuksia oli vuonna 2011 yhteensä 42 ja niistä operoitiin yli 90 prosenttia maailman kaukoliikennereiteistä. Vuonna 2031 näitä suurkeskuksia ennustetaan olevan jo 92 ja operoitavan kaukoliikenteen osuus kasvaa jo yli 95 prosenttiin. Kaukoliikenteeksi laskekaan yli 2000 nm pitkät kotimaan ulkopuolelle suuntautuvat reitit.

Airbusin ennusteen mukaan myös Tanskan Kööpenhaminasta on kasvamassa toinen Pohjoismainen ilmailun suurkeskus.

Alueelle ennustettuun 536 lentokoneeseen sisältyy 450 kapearunkokonetta (35,3 miljardia dollaria) ja 86 laajarunkokonetta (21,5 miljardia dollaria). Näistä 353 ovat täysin uusia koneita ja 183 korvaa vanhempia koneita polttoaineen käytöltään tehokkaammilla malleilla. Airbusin valikoimassa kapearunkokoneita edustavat A320-koneet ja laajarunkokoneita A350 XWB- ja A330-mallit.