Airbus toteutti ensimmäiset automaattiset lentoonlähdöt - seuraavaksi rullataan autonomisesti

A3501k_autonominen_AirbusMatkustajalentokoneilla on jo vuosikymmenten ajan voitu laskeutua automaattiohjauksella huonoissakin näkyvyysolosuhteissa. Nyt Airbus on vienyt yhtiön ATTOL (Autonomous Taxi, Take-off and Landing) -kehityshankketta eteenpäin ja suorittanut koelentoja matkustajakoneella, joka nousee ilmaan automaattisesti kuvantunnistusteknologiaa hyödyntäen.

Matkustajakoneen nousu ilmaan automaattisesti ilman ihmisen vaikutusta ei kuulosta suurelta uutiselta, mutta se on kuitenkin merkittävä virstanpylväs ilmailualan kehityshankkeissa. Airbus kehittää ATTOL-hankkeessa ratkaisuja, joilla lentokone voisi rullata, suorittaa lentoonlähtön ja laskeutumisen täysin autonomisesti.

Hankkeessa hyödynnetään keinonäköteknologiaa ja tekniikoita, joiden avulla matkustajakone osaisi automaattisesti navigoida ja havaita esteet sekä suorittaa lentoonlähdön, lähestymisen ja laskeutumisen. Autonomisten järjestelmien kokeita on määrä jatkaa laajemmin vuoden 2020 puolivälissä.

A3501k_AirbusAirbus suoritti ensimmäiset ATTOL-hankkeen täysin automaattiset lentoonlähdöt A350-1000 -koelentokoneella Toulousen Blagnacin lentokentällä joulukuussa 2019.

Lentoonlähdöissä koneessa käytettiin kuvantunnistusteknologiaa näkölentosääolosuhteissa. Konenäkö tunnisti kiitotien keskilinjaa sekä kiitotien reunoja lähtökiidon edetessä. Oikean nopeuden ylityttyä automaattiohjaus nosti koneen nokan oikeaan nousukulmaan.

Koelennon miehistönä oli kaksi lentäjää sekä kaksi koelentoinsinööriä. Mukana suoritteessa oli myös maassa oleva koelentoinsinööri. Lentokokeiden aikana Airbus A350-1000 -koelentokoneella suoritettiin 18. joulukuuta 2020 kaikkiaan kahdeksan automaattista lentoonlähtöä neljän ja puolen tunnin aikana.

Automaattinen lentoonlähtö on tärkeä osa Airbusin vuonna 2018 käynnistynyttä ATTOL-hanketta. Sen keskiössä on Airbusin omistaman Acubedin kehittämää kuvantunnistusteknologiaa. Koelennoilla pyritään saamaan ymmärrystä autonomisten järjestelmien vaikutuksista lentokoneissa. Seuraavissa koelentovaiheissa selvitetään konenäköön perustuvia rullaussuorituksia sekä lähestymisiä ja laskeutumisia.

Airbus ei tässä vaiheessa ole etenemässä autonomisuuden tuomisessa matkustajakoneisiin vaan lähinnä selvittää autonomista teknologiaa yhdessä muiden innovaatioiden kanssa. Näin Airbus saa analysoitua teknologisia ratkaisuita vastatakseen ilmailualan tulevaisuuden haasteisiin.

Samalla Airbus myös hyödyntää mahdollisuuden parantaa lentoturvallisuutta. Vaikka autonomiset teknologiset ratkaisut vievät lento-operaatioita taas uudelle tasolle tulevat lentäjät edelleen säilymään operaation keskiössä. Uudet teknologiat tukevat lentäjien työtä ja mahdollistavat paremman keskittymisen strategiseen päätöksentekoon sekä lentotehtävän kokonaisuuden hallintaan.