Aviastar Flight Training halukas jatkamaan Finavian jälkeen Malmin kenttäoperaattorina

Malmin-lentoasema-ilmasta_2Aviastar Flight Training Oy on ilmoittanut Helsingin kaupungille olevansa halukas jatkamaan Malmin lentokenttäoperaattorina Finavian vetäytyessä vuoden 2016 loppuun mennessä. Rajavartiolaitos ja Patria ovat myös vetämässä toimintojaan pois Malmilta.

Malmin lentoaseman tulevaisuudesta on puhuttu jo 1950-luvulta saakka.  Finavia on päättänyt vetäytyä tappiolliseksi kokemaltaan lentokentältä vuonna 2016. Samalla myös valtio vetää operaationsa lentokentältä.

Valtion tahojen operaatiot edustavat noin 18 prosenttia lentokentän kokonaiskäytöstä. On selvää, että kysyntää lentokentälle riittää tämänkin jälkeen. Helsingin kaupunki on yleiskaavaehdotuksessaan esittänyt asuntojen rakentamista lentoaseman alueelle.

Jos yleiskaavaehdotus hyväksytään sellaisenaan ensi vuonna, kaupungilta tihkuneiden tietojen mukaan rakennusprojektit on mahdollista toteuttaa siten, että varsinainen kenttäalue tarvitaan rakennuskäyttöön vasta vuoden 2025 tienoilla. Aviastar näkee, että lähes kymmenen vuoden toimintajakso mahdollistaa järkevän toiminnan suhteessa panostuksiin.

Aviastarilla on organisaatiossaan jo nyt kosolti ilmailuosaamista ja kykyä hallita nykyaikaisen ilmailun kompleksinen regulaatiokehys. Eurooppalaisen ilmailuviranomaisen regulointiin kuuluu vaatimusten skaalautuminen toiminnan laajuuden mukaan, joten Malmin osalta on mahdollista edetä verrattain pienin ponnistuksin.

Järkevä kasvu liikeilmailun suhteen vaatii joitain investointeja, joista tärkein on asiallinen mittarilähestymisjärjestelmä. Satelliittinavigointi mahdollistaa tämän toteuttamisen menetelmä- ja dokumentaatioprojektilla järkevin kustannuksin.

Tarkoitus on myös avata Malmia entistä avoimemmin kaupunkilaisille. Virkistystoiminnan laajentuminen ja erilaiset yleisötapahtumat istuvat Malmille mainiosti. Helsinki on ja haluaa olla tapahtumakaupunki.

Aviastarilla on kentän suhteen merkittäviä kehityssuunnitelmia, jotka voidaan toteuttaa kohtuullisin investoinnein ja jotka yritys pystyy itse sidosryhmiensä kanssa tekemään. Kehitysprojektit lisäävät Helsingin saavutettavuutta, parantavat kaupungin kansainvälistä kilpailukykyä sekä kasvattavat ulkomaisia investointeja Suomeen ja Helsinkiin.

Aviastar on mm. operoinut laskuvarjohyppylentoja Pilatus PC-6 Porter -koneilla. Yhtiö kertoo tarkemmin suunnitelmistaan Malmin suhteen torstaina.