Drone-toimintaa rajoittavat UAS-ilmatilavyöhykkeet lentoliikenteen suojaksi

EFHY-UAS-1Liikenne- ja viestintävirasto Traficom perustaa miehittämätöntä ilmailua rajoittavat UAS-ilmatilavyöhykkeet lentopaikkojen ja helikopterilentopaikkojen läheisyyteen sekä lähialueille (CTR) ja lentopaikan lentotiedotusvyöhykkeille (FIZ). Nyt perustettavat ilmatilavyöhykkeet ovat voimassa 31.12.2020 - 31.12.2021.

 UAS-ilmatilavyöhyke on Traficomin perustama ilmatilan osa, jossa helpotetaan tai rajoitetaan miehittämättömillä ilma-aluksilla harjoitettavaa toimintaa tai kielletään se toiminnasta aiheutuviin turvallisuuteen, yksityisyyteen, henkilötietojen suojaan, turvatoimiin tai ympäristöön liittyviin riskeihin puuttumiseksi.

 EFHK-UAS-1UAS-ilmatilavyöhykkeiden rajoitukset koskevat kaikkea miehittämätöntä ilmailua. UAS-ilmatilavyöhykkeelle lentäminen miehittämättömällä ilma-aluksella on sallittua ainoastaan erikseen kullekin lentopaikalle määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Valtion miehittämättömästä ilmailusta voidaan sopia erikseen pysyvämmin.

Tarkemmat tiedot UAS-vyöhykkeistä ja niiden tuomista rajoituksista ovat tarjolla Traficomin Droneinfo.fi -palvelussa. Ne tulevat näkymään myös suositussa Aviamaps-palvelussa.

 Rajoittavat UAS-ilmatilavyöhykkeet on nimetty lentopaikan tai helikopterilentopaikan tunnisteen mukaan (EFXX UAS). Perinteisten valvottujen ja valvomattomien lentopaikkojen lisäksi UAS-vyöhykkeitä on myös mm. FinnHEMS-lääkärihelikopterin tukikohtien yllä sekä sairaaloiden helikopterikenttien ympäristössä.

EFRY-UAS-1Uudet UAS-ilmatilavyöhykkeet perustuvat EU-komission täytäntöönpanoasetukseen, joka tulee voimaan 31.12.2020. Aikaisemmin miehittämättömän ilmailun suojaetäisyyksistä on säädetty kansallisella määräyksellä.

Lue myös: