Dronet, RC-lennokit ja Cessna lensivät sulassa sovussa FIMS-seurannassa Pyhtään taivaalla

PYHTAA_DRONES_0619_2Suomalais-virolainen GOF U-Space -hanke miehittämättömän ilmailun käyttämän ilmatilan hallinnoinnista on edennyt kokeiluvaiheeseen. 11. kesäkuuta järjestettiin Pyhtään lentopaikalla testi, jossa samassa ilmatilassa lensi seurannassa niin yleisilmailukone, RC-lennokkeja sekä työkäyttöön tarkoitettuja droneja.

GOF U-Space -hankkeessa (Gulf of Finland Unmanned Space) on mukana seitsemän skenaariota, joissa on mukana perinteistä miehitettyä ja uutta miehittämätöntä ilmailua yhteisessä ilmatilassa. Merkittävä osa demoista keskittyy U-space -palveluiden kehittämiseen,

Koko U-space -hankkeella tavoitellaan ATM (Air Traffic Management) ja UTM (Unmanned Traffic Management) -lennonjohtojärjestelmien eli uudenlaisen miehittämättömän ilmailun hallittua integrointia samaan ilmatilaan muun lentoliikenteen kanssa jopa lentoasemaympäristössä.

Redstone Aeron uudelle Pyhtään lentopaikalle (EFPR) oli pystytetty koetilanne, jossa Lentopelastusseuran Cessna 172 lensi laskukierroksia ilmatilassa, jossa samaan aikaan oli toiminnassa kaksi dronea (Avartek Boxer Hybrid ja VideoDrone X4L). Lisäksi taivaalla pörräsi kolme radio-ohjattua harrastelennokkia.

Jokainen niistä välitti sijaintiaan ympäristöön. Käytössä oli mm. mobiiliaplikaatio sekä purjelennosta tuttu Flarm-laite. Näistä signaaleista koottu tilannekuva välitettiin toimijoille FIMS-lennonhallintajärjestelmän (Flight Information Management System) kautta. Sitä pystyi esimerkiksi seuraamaan Cessnan ohjaamossa tablettitietokoneelta.

Edullisen drone-ilmailun yleistyminen on johtanut tilanteeseen, jossa taivaalla lentää hyvin eri tasoisia toimijoita. Ammatti- ja harrasteilmailijat osaavat kommunikoida lennonjohdon kanssa.

Miehittämättömällä puolella taso vaihtelee. Ammattilaiset osaavat asiansa, mutta harrastajien taso vaihtelee rajusti. Jotain on siis kehitettävä luomaan turvallinen tilannekuva.

PYHTAA_DRONES_0619_1Optimitilanne olisi, jos jokainen lentolaite välittäisi sijaintiaan. Automatiikka puolestaan estäisi konfliktit niiden välillä. Tämä on toki vielä kaukana, mutta GOF U-Space -hankkeella otetaan ensimmäisiä askeleita tähän suuntaan.

Pyhtäällä tutkittiin samalla, miten matkapuhelinverkko soveltuu ilma-alusten paikkatiedon välittämiseen. Toinen droneista mittasikin verkon kuuluvutta lennollaan. Tulevaisuudessa 5G-mobiiliverkot tarjoavat huimasti enemmän välityskykyä.

Suomen ja Viron yhteishankkeessa ovat mukana kaikki merkittävät UTM-järjestelmän toimittajat eli Unifly, Altitude Angel Limited, AirMap Deutschland GmbH ja Frequentis.

GOF U-Space -konsortion on Suomessa kokoonpannut miehittämättömään ilmailuun ja autonomisten ratkaisuiden osaaja Robots Expert Finland ja aktiivisessa roolissa on myös maamme lennonvarmistusyhtiö ANS Finland. Testejä oli seuraamassa myös TrafiComin väkeä.

Konsortion päämääränä on perustaa operatiivinen FIMS (Flight Information Management System) -lennonhallintajärjestelmä, jonka arkkitehtuuri kykenisi integroimaan olemassa olevat kaupalliset UTM (Unmanned Traffic Management) -järjestelmät. T.T.

Lentoposti.fi kertoi ensimmäisenä Suomessa GOF U-space -hankkeesta lokakuussa  2018. Lue lisää aiheesta: