Ekokem lajittelee ja kierrättää jätteitä yhdessä Finnairin kanssa

HOTT_3Ekokem ja Finnair-konserni ovat sopineet Finnairin eri yksikköjen jätehuollosta maaliskuun alusta alkaen. Asianmukaisella lajittelulla, keräyksellä ja hyötykäytöllä yhtiöt saavuttavat yhdessä ympäristö- ja kustannussäästöjä. Tehty sopimus kattaa jätteiden keräilyvälineet ja -laitteet, kuljetukset sekä käsittelyn.

Ekokem ja Finnair ovat suunnitelleet Finnairin eri yksikköjen jätehuollon yhdessä alusta loppuun. Sopimukseen kuuluu myös ympäristönhuollon jatkokehitys.

"Me järjestämme yksiköihin asianmukaiset jätteiden keräysvälineet, koulutamme henkilökuntaa oikeanlaiseen lajitteluun ja seuraamme keräilyvälineiden täyttöasteita, jotta tyhjennysvälit ovat sopivia", kertoo Ekokemin myyntipäällikkö Harri Salonen.

Kaikki jätejakeet ohjataan hyötykäyttöön. Kierrätettävät materiaalit kuten pahvi, paperi, muovi ja metallit toimitetaan materiaalihyötykäyttöön. Vaaralliset jätteet käsitellään asianmukaisesti ja materiaalina hyötykäyttöön sopimattomat jätteet Ekokem ohjaa energiantuotantoon omiin voimaloihinsa.

"Tämä Finnairin jätehuollossa uusi toimintamalli on kaatopaikaton vaihtoehto. Hyödynnämme energiantuotannossa jätevirtoja, joita ei voi kierrättää, ja jotka käsittelemättöminä päätyisivät kaatopaikoille. Kun kierrätykseen kelpaamattomalla jätepolttoaineella korvataan fossiilisia polttoaineita, vähennetään samalla myös kasvihuonekaasupäästöjä", Salonen sanoo.