EU investoi satoja miljoonia Euroopan ilmatilan hankkeisiin

ATC_HEL_tyopiste_1Euroopan komissio rahoittaa Euroopan ilmatilan ruuhkien helpottamista 600 miljoonalla eurolla. Komissio aikoo puuttua kapasiteettipulaan, koska lentojen määrän ennustetaan kasvavan 50 prosenttia seuraavien 10-20 vuoden aikana. Tarvittavaa uutta teknologiaa kehittämällä on tarkoitus toteuttaa yhtenäinen eurooppalainen ilmatila, joka on Euroopan ilmatilan uudistamiseen, kapasiteetin tuplaamiseen ja ilmaliikenteen hallinnan kustannusten puolittamiseen tähtäävä kunnianhimoinen hanke.


”Ilmatilan ruuhkat ja kaaos vain pahenevat, jos emme tee mitään. Lentoasemat tukkeutuisivat niin pahasti, että kaksi miljoonaa lentoa jäisi suorittamatta. Ruuhkat lisäävät myös turvallisuusriskejä sekä aiheuttavat viivästyksiä ja taloudellisia kustannuksia", varoitti
EU:n liikennekomissaari Siim Kallas Euroopan ilmatilan ja lentoasemien ylikuormittumisesta.

"Tämän tutkimusrahoituksen merkitys on ratkaiseva pyrittäessä kehittämään teknologiaa, jolla Euroopan ilmatilasta saadaan puhtaampi, tehokkaampi ja kuluvan vuosisadan tarpeisiin soveltuva", Kallas totesi.

eu_logoEuroopan ilmatila on pirstaloitunut, minkä vuoksi sitä ei käytetä tehokkaasti. Tästä aiheutuu lentoyhtiöille ja niiden asiakkaille joka vuosi lähes viiden miljardin euron lisäkustannukset. Lisäksi tämä pidentää lentoreittejä keskimäärin 42 kilometrillä, mikä lisää polttoainekulutusta, päästöjä, käyttömaksuja ja viivästyksiä. Yhdysvalloilla on samansuuruinen ilmatila ja enemmän liikennettä, mutta kustannukset jäävät lähes puoleen Euroopan kustannuksista.

Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila ei toteudu ilman tällaista tutkimusta. Tutkimusta hallinnoi jatkossakin eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamishankkeen (SESAR) yhteisyritys, jonka toimeksiantoa jatketaan kahdeksalla vuodella vuoteen 2024 asti.

Tavoitteena puhtaampi ja halvempi lentäminen

Tutkimuksella pyritään tekemään lentämisestä puhtaampaa, halvempaa ja turvallisempaa. Uudessa rahoituksessa keskitytään kehittämään tapoja, joilla lentoyhtiöt voivat harjoittaa liikennettä haluamillaan (ja suoremmilla) reiteillä käyttämällä ilma- ja maapalvelujen välisessä tiedonvaihdossa uutta teknologiaa.

Integroimaan miehittämättömien ilma-alusten kaltaiset uudet alustyypit ilmaliikenteen hallintajärjestelmään sekä optimoimaan liikenteen hallintaa erityisesti maapalveluissa; tehdään esim. kiitotielle siirtymisestä ja sieltä poistumisesta tehokkaampaa ja turvallisempaa kaikissa sääolosuhteissa.

Hankkeeseen osallistuu yli 2 500 asiantuntijaa koko ilmaliikenteen hallinnan alalta. He jatkavat ilmaliikenteen hallinnan tutkimista koordinoidulla tavalla ja toteuttavat kehitys- ja validointitoimia, kuten laajamittaisia demonstrointitoimia.


SESAR toteutuu

EFHK_TWR_uudistusSESAR-yhteisyrityksen (Single European Sky) toimeksiannon jatkaminen osoittaa, että komissio on vahvasti sitoutunut yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan ja tunnustaa SESAR-yhteisyrityksen tähän mennessä saavuttamat tulokset.

SESAR-yhteisyritys saa jatkossakin rahoituksensa Eurocontrolilta ja ilmailualalta. Toimeksiannon jatkamisen edellyttämä EU:n rahoitusosuus, joka on enintään 600 miljoonaa euroa, saadaan Horisontti 2020 -ohjelmasta osana EU:n uutta monivuotista rahoituskehystä.

Uusi rahoitus kattaa osan SESAR-yhteisyrityksen uuden työohjelman arvioidusta kokonaistalousarviosta (1,6 miljardia euroa). Alustavasti talousarviovaroja on tarkoitus käyttää ilmaliikenteen kokeilevaan tutkimukseen (6 %) soveltavaan tutkimukseen (47 %), tuotantoa edeltävään kehittämiseen (28 %) ja suurimittaisiin demonstrointihankkeisiin (9%).