Euroopan yhtenäinen ilmatila lähestyy - EU ja Eurocontrol allekirjoittivat yhteistyösopimuksen

eu_logoEU ja Eurocontrol ovat allekirjoittaneet korkean tason sopimuksen Single European Sky -projektin nopeuttamiseksi. Allekirjoitettu sopimus antaa yleiset puitteet yhteistyölle sekä komissiolle mahdollisuuden hyödyntää Eurocontrollin osaamista ja asiantuntemusta nopeuttamaan yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan (SES) rakentamista.

Päätavoitteena on saavuttaa optimaalinen ja integroitu ilmaliikenteen hallintaverkko, joka tarjoaa korkean turvallisuuden, kustannustehokkuuden, kapasiteetin ja ympäristönäkökulmien huomioimisen sekä hyödyttää matkustajia ja EU-kansalaisia.

Tavoitteena on Eurocontrollin osaamisen hyödyntäminen EU:n ilmaliikenteen hallinnassa SES-projektin sujuvoittamiseksi. Yhteistyön on myös määrä helpottaa EU:n ulkopuolisten valtioiden mukaantuloa SES-ilmatilaan eli mukaan pääsisivät kaikki Eurocontrollin jäsenmaat.

Sopimuksella haetaan myös positiivisia yhteisvaikutuksia ja pyritään välttämään päällekäisyyksiä Eurocontrollin ja Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA)  ilmaliikenteen hallinnan ympäristövaikutusten osalta.

Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti sen allekirjoittamispäivästä 20. joulukuuta 2012 alkaen. Se on vielä ratifioitava ennen lopullista voimaan tuloa.

Sopimuksen mukaisesti perustettu yhteistyökomitea määrittää tekniset toimet, joita Eurocontrol tekee tukeakseen EU-komissiota ja EASA Euroopan yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan käyttöönotossa.